9 C
Пловдив
четвъртък, декември 7, 2023

По Плана за възстановяване: Набират проекти за строителство на нови училища и детски градини

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ за изпълнение на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е създаването на условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Процедурата е структурирана в два компонента, в рамките на които ще се подкрепят следните дейности:

Компонент 1 – Изграждане на нови сгради на съществуващи общински училища: бюджет от 53 328 000 лв. с ДДС

Дейност 1. Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/ издаване на разрешение за ползване на нови сгради на училища;

Дейност 2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/ помещенията (без STEM среда) на училището;

Компонент 2 – Изграждане на нови сгради на общински детски градини: бюджет от 26 664 000 лв. с ДДС:

Дейност 1. Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/ издаване на разрешение за ползване на нови сгради за детски градини;

Дейност 2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/ помещенията на детската градина.

Бюджетът на процедурата е 79 992 000 лв. с ДДС. Конкретни крайни получатели са Столична община (и по 2-та Компонента) и общините Пловдив, Варна и Бургас (само по Компонент 1).

Максималният размер на финансиране по процедурата, е:

Компонент 1 – 13 332 000 лв. с ДДС за предложение, включващо изграждането на нови сгради на минимум 2 съществуващи общински училища на територията на всяка от четирите общини – Столична, Пловдив, Варна и Бургас.

Компонент 2 – 26 664 000 лв. с ДДС за предложение, включващо изграждането на нови сгради на минимум 8 (осем) общински детски градини на територията на Столична община, от които минимум четири сгради с капацитет с 5 и повече групи.

Крайният срок за кандидатстване е 29 май 2023 г., 17:30 ч., чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Related Articles

Възможност: 1 млрд. за общините, ако държавата им преотстъпи 1/5 от подоходния данък

Преотстъпването от страна на държавата на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините би довело до допълнителен ресурс за регионите в рамките на...

Президентът Радев открива българския павилион на КОП 28 в Дубай

Страната ни за първи път е на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Президентът Румен Радев открива днес павилиона,...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ