Гласуваха 10-годишната давност за дълговете на физическите лица

0

Парламентът гласува промени в Закона за задълженията и договорите, с които се въвежда 10-годишна давност на задълженията на физическите лица. Давността не се отнася за еднолични търговци, както и за търговски, и граждански дружества, а само за физически лица.

Тази давност няма да се прилага за: задължения за издръжка, задължения за трудови възнаграждения, за обезщетения по Кодекса на труда, за непозволено увреждане и за неоснователно забогатяване. За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.

В момента законът предвижда 5-годишна давност и се погасяват всички вземания, за които не се предвижда друг срок и 3-годишна давност за вземанията за възнаграждения за труд, за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор.

Целта на промяната е да има баланс между интересите на кредитора и интереса на длъжника, коментират депутати.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си