Държавата затяга контрола върху обществените поръчки

0

ромени в Закона за обществените поръчки налагат нов механизъм за контрол върху процедурите, съобщиха от Министерството на финансите. Те са в сила от началото на септември и позволяват на Агенцията по обществени поръчки (АОП) да селектира обществените поръчки за проверка чрез случаен избор. Процедурите за обществени поръчки, които ще бъдат разглеждани от АОП, ще се определят автоматично от специализиран софтуер. Затова всеки възложител, преди да открие съответната процедура, е вече задължен да я регистрира в Системата за случаен избор (ССИ), която е достъпна чрез Портала за обществени поръчки. От всички процедури, регистрирани в системата за три работни дни, софтуерът ще избира търг за контрол по специална методика, която отчита нивото на риск.

Мониторингът няма да бъде обвързан от стойността на възлагания договор. Контролът е двуетапен преди и след оповестяване откриването на процедурата за възлагане на търга. Проверката ще обхване най-съществените части от документацията за участие решението и обявлението, с които се открива процедурата, методиката за оценка на офертите, както и техническите спецификации. В тези документи се определят условията за участие в процедурата и за възлагане на договора, при тях се допускат най-честите грешки и закононарушения.

От обхвата на контрола чрез случаен избор са изключени процедурите за обществени поръчки в областите „Отбрана” и „Сигурност”, при които се прилагат специални правила за възлагане на договорите, както и процедурите на договаряне, които са обект на друг вид контрол, осъществяван от АОП.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си