Близо 34% ръст на новите жилища през първото тримесечие на 2020

0

Броят на построените и въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на тази година е 751, а жилищата в тях са 3473. Сравнено със същия период на 2019 г. сградите са с 86 повече, или с 12.9%, а жилищата в тях – с 876 повече, или с 33.7%. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Същевременно и средната полезна площ на едно новопостроено жилище расте от 85.3 кв. м през първото тримесечие на миналата година на 93.9 кв. през тази година. Изненадващо най-голяма е тази площ в областите Габрово и Силистра – съответно 234.7 кв. м и 199 кв. метра. А най-малка е средната полезна площ в областите Видин и Благоевград – съответно по 70 кв. м и по 66.7 кв. метра.

В София средната полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие е 102 кв. м, а в Пловдив – 111 кв. метра.

Най-голям е броят на сградите със стоманобетонна конструкция – те са 79.4% от всички постройки. Има също така и сгради, изградени с тухли, с някакви други материали, и най-малко са тези с панелна конструкция.

Българите все по-често предпочитат и избират да живеят в къща вместо в апартамент, поне такива са данните за въведените в експлоатация жилища. Къщите са с най-голям относителният дял на новопостроените обекти, като далеч назад остават жилищните кооперации. В сравнение с първото тримесечие на миналата година се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, на жилищните блокове и на вилите.

Логично в икономически най-активните области са въведени в експлоатация и повече жилища. Привличането на нови инвеститори и хора от други места на страната – за работа или учене, повишават търсенето и съответно строителството за задоволяване на това търсене. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна -100 сгради с 699 жилища, София (столица) – 99 сгради с 852 жилища, и Пловдив – 99 сгради с 308 жилища в тях.

В същото време във Враца и в Монтана между януари и март са въведени в експлоатация само две жилищни сгради със съответно с три и две жилища в тях, а в Силистра са предадени само три жилищни сгради с три жилища в тях.

Предвид цените на пазара и финансовото състояние на българите е обяснимо, че най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи, следват тези с три стаи, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си