Организират Кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ

0

XV Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции ще се проведе на 29 ноември. В нейните рамки ще има Кръгла маса, която ще предостави платформа за обмен и координация между националните власти, представители на бизнес асоциации и финансови институции, за да се насърчат инвестициите в проекти за устойчива енергия в промишлеността и местните предприятия. Предвидени са презентации на публични институции с актуална информация за очакваните условия за кандидатстване и срокове на програмите за подпомагане. Ще се представят и резултати за изпълнението на планираните реформи, които да улеснят разработването на нови бизнес модели, приспособени към нуждите на предприятията.

Паралелните сесии ще представят наличните финансови инструменти, изискванията за качество на проектите, както и гаранциите за финансовите потоци и системите за енергиен мениджмънт в промишлеността. Дискусиите ще бъдат допълнени от приноса на техническите работни групи по BeSMART, с акцент върху прилагането на схеми за сключване на договори за енергийна ефективност като механизъм за гарантиране на качеството и мобилизиране на пазарен ресурс за проекти за чиста енергия.

Заключителната част по традиция ще завърши с панелна дискусия с участието на представители на централните власти, индустриални камари, енергийни експерти и представители на финансови институции.

Водещи теми са:

1. Съществуващи финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност и ВЕИ в предприятията;

2. Успешни практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти;

3. Системи за управление на енергията в предприятията.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си