В Пловдив: Дискутират актуалните проблеми на българската архитектура и проявленията им в града

Конференцията на 30. 06. 2021 се организира от САБ-Пловдив и РК на КАБ

0

ПЛОВДИВ 2021 – Актуалните проблеми на българската архитектура – проявленията им в гр. Пловдив дискутират на форум в града на 30 юни 2021-а година. Конференцията се организира от САБ-Пловдив със съдействието на КАБ-регионална колегия Пловдив.

Темите на Конференцията са свързани с анализ на текущото състояние на Община Пловдив, както и формулиране актуални проблемни пунктове в развитието на градската среда с предложения за тяхното решаване в обозримо време от спешен порядък до стратегически програми и проекти.

След проведеното обществено обсъждане, би трябвало да сме наясно с предвижданията на новия ОУП, но все пак една дискусия на живо от нас като професионалисти следва да доведе до практически и професионално аргументирани предложения, касаещи развитието на Пловдив.

Точно сега е моментът за реакция и предложения, защото Община Пловдив ще събира мнения и предложения на граждани и заинтересовани страни до края на месец юни чрез серия от анкети, теренни допитвания, социологическо проучване, събития и публични обсъждания, защото е в процес на разработване на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПИРО ще замени досегашния Общински план за развитие и Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Той има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на града, както и връзките със съседни и други общини в съответствие

с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона (ИТСР), осигурявайки пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си