Санират още 12 блока в Смолян

0

12 блока ще бъдат санирани в Смолян по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът вече е стартирал и е с продължителност – 30 месеца.

Във включените в проектното предложение 12 сгради, има 223 апартамента, като приблизителния брой обитатели е 577. Сдруженията на собствениците съответно са 12 .

Общата стойност на договора за БФП е 5 081 428,76 лв. Европейското финансиране е 4 319 214,45 лв, а националното съфинансиране: 762 214,31 лв.

Има и жилищни сгради, на които още не са приключени процедурите по обществени поръчки и няма как да започнат дейностите по инженеринг. Затова при едни блокове са започнали дейностите по саниране, а при други все още не са стартирали.

До момента по различни програми са санирани 37 блока в Смолян.

Основният ефект от изпълнението на проекта е намаляване на вредните емисии на парниковите газове, подобряване качеството на въздуха и условията на средата, в която живеят и работят хората.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си