Предлагат за обществено обсъждане стратегията за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г. 

0

За да се постигне високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд ще се предприемат мерки за строителство на нови сгради и трансформиране на съществуващи в сгради с близко до нулево потребление на енергия. Това е записано в разработения от Министерството на енергетиката проект на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година.

Ще трябва да се подобрят енергийните характеристики на жилищните и нежилищните сгради. Освен това ще се насърчава въвеждането на интелигентни технологии в сградния сектор.

В периода до 2030 г. и след това, усилията ще бъдат насочени към насърчаване въвеждането на нови технологии за изграждане на ефективни районни отоплителни и охладителни системи и ефективна отоплителна и охладителна инфраструктура, информират от министерството.

Оптимизацията на потреблението е важен инструмент за подобряване на енергийната ефективност и в тази връзка ще се насърчава предлагането на системни услуги от операторите на преносни и разпределителни мрежи за управление на енергопотреблението, добавят още от ведомството.

От решаващо значение е да се повишава осведомеността на всички потребители за ползите от енергийна ефективност чрез: предоставяне на точна информация относно начините, по които може да бъдат постигнати енергийни спестявания; осигуряване на образование и обучение в областта на енергийната ефективност, с акцент върху прилагането на енергийно ефективни технологии или техники и ползите от тях.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност ще бъдат подкрепени от добре проектирани и ефективни финансови инструменти. Ще се насърчава и сътрудничеството между публични и частни заинтересовани страни за разработване на широкомащабни инвестиционни програми и схеми за финансиране, пише още в проекта на Министерството на енергетиката.

Проектът за Стратегията за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г. е предложен за обществено обсъждане. Мнения, предложения и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: [email protected]

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си