Данъчните ще следят собствеността над имотите, учредените или заличени ипотеки върху тях

0

Данъчните вече ще следят както собствеността над имотите, така и учредените или заличени ипотеки върху тях. Това предвижда проектонаредба за условията и реда за създаване и поддържане на информационните масиви на кадастъра, пусната за обществено обсъждане.

Така ще изтича веднага информация за прехвърлянето на вещни права върху недвижим имот, ще бъдат видни дължимите данъци, както и новия собственик.

Кадастърът и Имотният регистър ще бъдат свързани автоматично със системите на голям кръг от държавни и общински служби.

Една от тях е и Националната агенция по приходите (НАП), както и социалните служби. Последните ще могат да следят дали кандидатите за социално подпомагане притежават имот на територията на цялата страна.

Предвидена е и връзка с Националния институт за недвижимо културно наследство, така че ще се следят директно сделките по прехвърляне на имоти – паметници на културата.

Служителите на други ведомства също ще имат отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Така например общинските данъчни ще узнават веднага, когато има прехвърляне на вещни права върху недвижим имот, така че да задължат новия собственик с плащането на данък сгради и такса смет.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си