Навигатор Home » Архитектура

Архитектура

Коя емблематична за Вашия град сграда се нуждае от спешна реставрация?

Арх. Симеон Симеонов, САБ – Велико Търново: Домът на Народната армия в Търново е в окаяно състояние Във Велико Търново има доста общественозначими обекти, които се нуждаят от спешна реконструкция. Един от тях е сградата на ДНА, както сме свикнали да я наричаме тук. Тя в момента е в окаяно състояние и има нужда от цялостен ремонт. Другата сграда, за която ...Пълен текст

Теа Илиева, интериорен дизайнер: Трябва да си смел и дързък, за да бъдеш забелязан

  В артистичните среди се пробива с много труд, упоритост и късмет – Защо избрахте да се реализирате в България? В България има изключително талантливи млади хора и страната ни не е ...Пълен текст

Как експонираме археологическото наследство в градска среда?

Арх. Мария Искрова-Попиванова, РК на КАБ – София-област: Обектите се спасяват на парче Един от начините за експониране на археологическото наследство е възстановяване на обекта по макет, т.е. той да се ...Пълен текст

Арх. Мариана Кадинова: Професията изисква от нас да сме всичко

С клиента трябва да бъдеш и психолог, и медиатор, и сродна душа, и приятел – Защо избрахте да се реализирате в България? – Избрах да се реализирам в България, защото усещам, ...Пълен текст

С какво градската среда на София отстъпва на тази на Виена?

   Ландш. арх. Рая Борисова, РК на КАБ – София-град: Основната разлика е в поддържането Виенските паркове са хубави, защото се поддържат. Софийските са съизмерими като замисъл, композиция, има връзката с Витоша, ...Пълен текст

Арх. Ирина Дакова: Работа на архитекта е да постигне финия баланс между всички участници в процеса

Радвам се, че гражданите стават все по-активни по въпросите, касаещи заобикалящата ни среда – Защо избрахте да се реализирате в България? – Избрах да се реализирам в България, защото това е ...Пълен текст

Абдикират ли управляващите от опазването и реставрацията на паметници на културата?

Арх. Мария Каразлатева, РК на КАБ – София-област: Дейностите са обезпечени със средства Всеизвестен факт е, че има дял от държавния бюджет за опазване и реставрация на културните ценности, но той ...Пълен текст

Арх. Андрей Андреев: Нужен е хъс за здрава работа и доказване на малкия и свит пазар у нас

Приел съм чиракуването като неизменна част от пътя и развитието на прохождащия архитект   – Защо избрахте да се реализирате в България? – Това е страната с неограничените възможности. Имаме си от ...Пълен текст

Трябва ли да се подчини частният интерес на обществените нужди в градоустройството?

Арх. Деян Златешки, РК на КАБ – София-град: За изграждане на инфраструктурата държавата е водеща За публични нужди, сред които транспортна инфраструктура, зелени площи, образование, култура, сигурност и т.н., без които ...Пълен текст

Арх. Деница Княжевич: Професията те кара непрекъснато да учиш и да се развиваш

  Пътуването и обмяната на опит със специалисти от всички краища на света е важно за твоето израстване   – Защо избрахте да се реализирате в България? – Живея и работя в България, ...Пълен текст