Правителството се разпореди с имоти, промени собствеността и управлението на част от тях

0

Министерски съвет учреди безсрочно възмездно право на строеж за изграждане на дванадесет броя стълбове за въздушен електропровод без промяна на предназначението на територията. Правото на строеж е върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост, в землището на гр. Сливен, площ 0,012 дка. Съоръженията ще се използват от „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Съгласно друго правителствено решение безвъзмездно се предоставят имоти – публична държавна собственост за управление на Държавната агенция „Архиви“ и на Министерството на отбраната. Правото на управление върху сграда, намираща се в гр. София, район „Младост“, се отнема от Държавната агенция „Архиви“ и се предоставя на Министерството на отбраната. Правото на управление върху поземлен имот в район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, се отнема от Министерството на отбраната и се предоставя на Държавната агенция „Архиви“. С предоставянето на имотите за управление на Държавната агенция „Архиви“ и на Министерството на отбраната ще се осигурят помещения, необходими за изпълнение на функции на структури от двете ведомства.

Министерският съвет промени също така статута на държавен имот в гр. Варна. Имотът – частна държавна собственост, управляван от Министерството на вътрешните работи, е обявен за публична държавна собственост. Представлява почивен дом „Калиакра“ в к. к. “Св. Св. Константин и Елена“, като включва терен с площ 8747 кв. м и осем сгради в него.

Правителството предостави на Висшия съдебен съвет правото на безвъзмездно управление на част от имот-публична държавна собственост.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си