24 C
Пловдив
четвъртък, юли 18, 2024

Променят Условията за кандидатстване за улици, енергийна ефективност и ВиК по ПРСР

В ИСУН 2020 са публикувани за обществено обсъждане проекти на заповеди за допълнение и изменение на Условията за кандидатстване по 4 процедури по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Те са от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР). Измененията касаят процедурите по строителство, реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища, нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях, подобряване на енергийната ефективност на общински сгради, както и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони.  

Със заповедите се предлага допълване на категориите допустими разходи, което е свързано с въвеждането на изискване непредвидените разходи за СМР да са до 5 на сто от стойността на одобрените разходи на етап административен договор или последен анекс.

Писмени предложения и коментари по предложенията за измененията на условията за кандидатстване могат да се депозират до 10 юли 2024 г. (включително) на електронна поща rdd@mzh.government.bg  или в ИСУН 2020.

Related Articles

Столицата – първенец по изграждане на нови офис площи

Пловдив и Варна все още изостават от столицата по отношение на изграждане на нови офис площи. Това сочи последният доклад на Colliers за пазара...

Ремонтът на Дунав мост върви по план

В ход е планираният ремонт на Дунав мост. Както бяха направени предварителните разчети за месеца строителните работи се изпълняват без спиране на движението, а...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ