7 C
Пловдив
неделя, декември 3, 2023

Предложение: Етажната собственост може да открива банкова сметка

Служебното правителство прие изменения и допълнения на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Промените са в изпълнение на реформа в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това дава възможност за по-лесно кандидатстване по колективни кредити. Единствено домоуправителят може да извършва разпореждане по този ресурс, ако такова бъде прието на общо събрание.

Всеки собственик или ползвател се задължава, в срок до 15 дни от придобиване на жилището или правото на ползването му, да подаде декларация за вписване в домовата книга на етажната собственост. Ако това не се изпълни, собственикът или ползвателят се наказва с глоба от 50 до 250 лева в случай, че е физическо лице. За юридическо лице санкцията възлиза от 100 до 500 лева.

В законопроекта се предлага заплащане на възнаграждение без значение дали управител е собственик на самостоятелен обект в сградата или управлението е възложено на търговец, извършващ по занятие управление на етажна собственост.

Въвежда се и задължението на етажната собственост да избере контролен съвет или контрольор, като за тях също е предвидено заплащане на възнаграждение. Общото събрание има възможност да гласува тези възнаграждения да не се плащат освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец.

Запазва се принципът децата, ненавършили 6-годишна възраст, да бъдат освободени от разходи за управление и поддръжка. Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца.

Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците. В изрично изброени в закона случаи се предвижда възможност общото събрание да се провежда чрез онлайн връзка, не само присъствено. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост.

В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание. То ще може да се извърши до 7 дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет, или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис.

Отпада нормативно определената възможност за отлагане на общото събрание за следващия ден, в случаите, когато не е налице изискуемият кворум.

Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид.

Въвежда се изискването лицата, които управляват и поддържат етажната собственост, да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на физическите лица – търговци по същия, които не могат да бъдат професионални управители. Всички те ще бъдат вписани в специална единна информационна система, която обединява два публични централизирани електронни регистъра.

За професионалните управители-търговци се въвежда и изискване ежегодно без прекъсване да поддържат застраховка „Професионална отговорност“, която ще покрива вреди, причинени при и по повод упражняване на дейността. Целта на промените е правата на потребителите на услугата да бъдат максимално защитени и да се гарантира високото й качество.

Related Articles

Светило в областта на недвижимото културно наследство с лекция в София

Проф. Йорг Хаспел е част от екипа на „Проект Бузлуджа“ На 29 ноември от 18:15 часа в Регионалния исторически музей - София проф. Йорг Хаспел...

Банките вдигнаха двойно лихвите по депозити

Кредитите за жилище продължават да са атрактивни Лихвите по депозити вече са двойни на тези от преди една година. През октомври миналата година средната лихва...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ