13 C
Пловдив
сряда, май 22, 2024

Предложение: Етажната собственост може да открива банкова сметка

Служебното правителство прие изменения и допълнения на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Промените са в изпълнение на реформа в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това дава възможност за по-лесно кандидатстване по колективни кредити. Единствено домоуправителят може да извършва разпореждане по този ресурс, ако такова бъде прието на общо събрание.

Всеки собственик или ползвател се задължава, в срок до 15 дни от придобиване на жилището или правото на ползването му, да подаде декларация за вписване в домовата книга на етажната собственост. Ако това не се изпълни, собственикът или ползвателят се наказва с глоба от 50 до 250 лева в случай, че е физическо лице. За юридическо лице санкцията възлиза от 100 до 500 лева.

В законопроекта се предлага заплащане на възнаграждение без значение дали управител е собственик на самостоятелен обект в сградата или управлението е възложено на търговец, извършващ по занятие управление на етажна собственост.

Въвежда се и задължението на етажната собственост да избере контролен съвет или контрольор, като за тях също е предвидено заплащане на възнаграждение. Общото събрание има възможност да гласува тези възнаграждения да не се плащат освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец.

Запазва се принципът децата, ненавършили 6-годишна възраст, да бъдат освободени от разходи за управление и поддръжка. Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца.

Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците. В изрично изброени в закона случаи се предвижда възможност общото събрание да се провежда чрез онлайн връзка, не само присъствено. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост.

В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание. То ще може да се извърши до 7 дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет, или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис.

Отпада нормативно определената възможност за отлагане на общото събрание за следващия ден, в случаите, когато не е налице изискуемият кворум.

Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид.

Въвежда се изискването лицата, които управляват и поддържат етажната собственост, да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на физическите лица – търговци по същия, които не могат да бъдат професионални управители. Всички те ще бъдат вписани в специална единна информационна система, която обединява два публични централизирани електронни регистъра.

За професионалните управители-търговци се въвежда и изискване ежегодно без прекъсване да поддържат застраховка „Професионална отговорност“, която ще покрива вреди, причинени при и по повод упражняване на дейността. Целта на промените е правата на потребителите на услугата да бъдат максимално защитени и да се гарантира високото й качество.

Related Articles

В Търговище обсъждат закупуването на сметопочистваща техника

Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг във връзка с планирано закупуване на лизинг на техника за Общинското предприятие "Благоустройство и комунално стопанство" ще...

Училище „Максим Горки“ в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Осигурено е финансиране за изграждане на допълнителна сграда към Средно училище „Максим Горки“ в Стара Загора, информират от Общината. Разширението ще е в югозападната...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ