Изграждат пътни надлези за над 20 млн.лв. в няколко пловдивски села

0

Четири пътни надлеза над жп линиите ще бъдат изградени над железопътните трасета в три пловдивски села по проекта за Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2”.

От НКЖИ са пуснали обществена поръчка за 28 млн. лева без ДДС за изграждането на общо 6 пътни надлеза в два жп участъка – Скутаре-Оризово и Завой-Церковски.

Поръчката е разделена на 6 отделни позиции, като четири от тях са за надлези в Пловдивска област. Първият надлез ще е изграден в междугарието Скутаре-Маноле и ще е около 4,6 млн. лева.

Другият е в района на гара Маноле и ще струва 4,8 млн. лева. Третият е за пътна връзка над жп линиите на гара Белозем за 5 млн. лева. Почти такава е и сумата за съоръжението в междугарието Белозем – Оризово. Другите две пътни надлеза са за гара Завой и гара Церковски съответно за 3,8 млн. и 5,1 млн. лева.

ПАРАМЕТРИТЕ

По всяка обособена позиция се предвижда: изготвяне на технически проект и извършване на всички необходими дейности за издаване на разрешение за строеж, изготвяне на работен проект, както и изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на целите на съответния договор. Срокът, в който трябва да се извършат всички дейности е до 370 дни.

КЛАСИРАНЕТО

Оферти ще се приемат до края на февруари, като фирмите ще бъдат класирани по критерии 60% цена, 20% организация на движението без прекъсване на преминаването на влакове и 20% качество и срок на дейностите.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си