26 C
Пловдив
понеделник, юни 17, 2024

САБ представи проект за „Закон за архитектурата“

Съюзът на архитектите в България представи обобщен проект за „Закон за архитектурата“. Така на база събраните мнения и предложения, ще бъде актуализиран съставът на работната група по Закона и обсъдена по-нататъшната му работа.

Мотивите за новия „Закон за архитектурата“ от САБ обобщават така:

Архитектурата е многопрофилна, разгърната във времето и ресурсоемка, масова човешка дейност, с голямо влияние върху хората, обществените структури, управлението и икономиката. Тя, и в частност архитектурно-строителния процес, се осъществяват при сложно преплитане на гледни точки, интереси, влияние и императиви. Нейните продукти са част от културата, изграждат духовните и естетически стойности на нашата материална жизнена среда. Ето защо днес правото на качествена архитектура се прокламира като основно човешко право.“

Сред акцентите, наложили задачата да се създаде първична правна рамка и да се регламентират и развият обществените отношения, свързани с процеса на създаване и функциониране на архитектурата като част от културните, духовни и естетически практики на обществото, са:

Не съществуват първични нормативни документи, които да са насочени към осъществяване на нейната цялостна същност, в това число на културните й функции, към осигуряване на съгласуваност между отделните фази на архитектурния процес – изследване, проучване, проектиране, реализация, експлоатация.

Не съществува изградена система за обществена оценка на архитектурата.

–  Не са изградени необходимите връзки между архитектите и органите за управление от една страна, архитектите и обществото от друга.

Не съществуват условия за взаимодействие между различните творчески специалности в естетическото изграждане на средата.

Не са докрай изяснени правата и задълженията на архитекта в процеса на изграждане и управление на средата – заплащане, авторски права, участие в строителството и др.

–  Не съществува организация на научните изследвания в тази област на архитектурата.

Не съществуват както държавни, така и обществени структури, които да могат да поемат отговорности за качеството на крайния продукт – построената сграда, още по-малко за качеството на по-обширни архитектурни комплекси до облика на селищата и ландшафта.

Решението за разработване на проекторамка за Закон за архитектурата бе взето по време на 30-то Общо събрание на Съюза на архитектите на 30 ноември 2020 г.

Проф. д-р арх. Тодор Булев като председател на съюза иска и неотложни промени в Устава на САБ.

Те се основават на наблюдения от работата на САБ, особено през последните две години.

Смисълът на предложенията е:

– Оптимизиране на организационната структура на САБ;

– Стабилизиране на организационния живот;

– Активизиране творческия потенциал на съюзните членове;

– Въвеждане на нови форми на организационен живот в условията на пандемия.

Снимка: САБ

 

 

Related Articles

Откриха паметник на Хитър Петър и Настрадин Ходжа в Момчилград

Скулптури на популярните герои от народните приказки Хитър Петър и Настрадин Ходжа беше открит в центъра на Момчилград. Идеята за създаване на скулптурите е...

САБ обяви конкурс за проектиране на комплекс със смесено предназначение в Бургас

Съюзът на архитектите в България търси реализация на своя дългогодишен актив – имот в Промишлена зона „Север“ на Бургас, с площ от 8 156...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ