36 C
Пловдив
събота, юли 13, 2024

Публикуваха нов проект на Наредбата за ограничителни системи по пътищата

Над 16 000 км мантинели трябва да бъдат подменени, за да отговарят на изискванията

Собственикът на пътя или администрацията, която го управлява, да приеме дългосрочна програма за осигуряване на зоната за безопасност на съществуващите пътища. Това предвижда публикуваният за общественото обсъждане проект на Наредбата за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях. Програмата ще трябва да бъде приета до една година от влизането в сила на нормативния документ и ще се актуализира ежегодно. Десет години от влизането му в сила ще бъде максималният срок за изпълнение на програмата по отношение на републиканските пътища и до 15 години за общинските пътища и за населените места. В тези срокове опасностите ще трябва да бъдат премахнати, преместени, модифицирани и обезопасени с ограничителни системи за пътища, отговарящи на определените с наредбата изисквания, а съществуващите системи, които не отговарят на стандартите, ще трябва да се подменят.

Проектът на наредбата цели повишаване безопасността на пътната инфраструктура, чрез предотвратяване навлизането на моторни превозни средства в насрещното движение, излизане от платното за движение, намаляване броя пътнотранспортни произшествия и тяхната тежест, обезопасяването на опасни места и участъци от пътя. Цели се също и предпазване на неучастващите в движението лица, които се намират в обекти и съоръжения встрани от платното за движение.

Близо 16 200 км ограничителни системи по републиканската мрежа трябва да бъдат подменени или новопоставени, така че да отговарят на изискванията на наредбата. От тях около 1028 км са на автомагистралите, около 2306 км – на първокласните пътища, около 3215 км – на второкласните пътища, малко над 9400 км – на третокласните, а останалите – на пътни връзки при възли и кръстовища. Преценката е на Агенция „Пътна инфраструктура“ и се базира на данните за състоянието на пътищата и наличните по тях ограничителни системи, като са включени и участъци без мантинели.

С проекта на нормативния документ се определят видовете и типовете ограничителни системи, техническите изисквания, съществените характеристики към елементите им, както и критериите за техния избор и прилагане. Уреждат се условията, редът и изискванията при изготвянето на проект за изпълнение на такива системи. Те се прилагат при проектиране за обезопасяване на опасностите при строителство на нови пътища; реконструкция, основен ремонт и поддържане на съществуващи пътища; подмяна на съществуващи ограничителни системи, които не отговарят на изискванията на БДС EN 1317, както и при обезопасяване на места или участъци по съществуващи пътища с концентрация на пътнотранспортни произшествия.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в секция За обществено обсъждане, и на Портала за обществени консултации.

Related Articles

Кампания във Франция „Шофирай като жена!“

Това лято пътният трафик във Франция минава под мотото „Шофирай като жена!“. Кампанията за пътна безопасност набира скорост през юли и е активна особено...

Соларна система на покрива на сградата на Община Монтана

Ще бъде подобрена и уличната осветителна мрежа Община Монтана изгражда соларна система на покрива на сградата си. Проектът е на стойност около 130 хиляди лева...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ