Home Имоти Основни проблеми при отчуждаването на имоти в София

Основни проблеми при отчуждаването на имоти в София

0

Направление “Архитектура и градоустройство” заедно с общинско предприятие “Софияплан” стартират проучвания, свързани с проблемите при отчуждаване на имоти на територията на Столична община. НАГ възложи на Института за пазарна икономика извършване на комплексно изследване на предизвикателствата и възможните законодателни промени, нови приходоизточници и инструменти за финансиране при отчуждаване на имоти в София.

Трите водещи предизвикателства в столицата, които откроява докладът, са:

– липсата на достатъчно ресурс за отчуждаване;

– липсата на решение по отношение на зелените клинове;

– спорен модел за оценка на имотите за отчуждаване.

Анализът обръща внимание и на сериозното изоставане на данъчни оценки на имотите в София и постоянно намаляващия дял на приходите от облагане на сгради в собствените приходи на общината. Докладът предлага няколко възможни решения, сред които:

– актуализация на данъчните оценки на недвижимите имоти;

– потенциално въвеждане на нова “благоустройствена” компонента в облагането на имотите; приемане на нови и повече на брой ценови зони, което да изчисти модела на търсене на пазарни аналози;

– сезиране на ВАС с цел изчистване на спорни моменти в практиката по отчуждаване и конкретно по отношение на казуса с трайния начин на фактическо ползване на имотите.

НЯМА КОМЕНТАРИ

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си