Национална среща на експертите по програми и проекти в общините

0

Дванадесетото издание на Националната среща на експертите по програми и проекти в общините, организирано от НСОРБ и „НСОРБ–Актив“ ЕООД, ще се проведе от 5 до 7 декември 2022 г.

Столицата за поредна година ще бъде домакин на Срещата, заради многото гости от различни институции, имащи отношение към усвояването на средствата от ЕС.

Основни акценти, предвидени в програмата на Срещата:

* Национална нормативната уредба за програмен период 2021-2027.

* Прилагане на интегрираните териториални подходи – интегрирано градско, териториално и трансгранично развитие, ВОМР. Дейности и функции на териториалните органи.

* Приключване на програмен период 2014-2020 и напредък по отделните програмите за програмен период 2021-2027.

* Общинските проекти, финансирани с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

* Проекти на НСОРБ в подкрепа на общините.

* Прилагане на Методиката за изменение на цената на договорите за обществени поръчки в резултат на инфлация.

Поканени за участие са заместник-министър председателят по управление на европейските средства; дирекция „Централно координационно звено“, Администрация на Министерски съвет; дирекции „Управление на териториалното сътрудничество“ и „Жилищна политика“ на МРРБ. Отправени са покани и към Управляващите органи на всички европейски програми, Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“; Министерство на енергетиката; Фонд ФЛАГ.

От общините за участие в Събитието са поканени кметове и ресорни заместник–кметове; директор дирекции, началник-отдели и общински експерти, ангажирани с общинските проекти; председатели на ресорни постоянни комисии към общинските съвети и общински съветници.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си