37 C
Пловдив
неделя, юли 14, 2024

КАБ инициира промяна на европейската директива за обществените поръчки

Архитекти и инженери обединяват позиции по ключови теми в сектора

Комисията по нормативна уредба към Камарата на архитектите в България (КАБ) проведе работна среща с представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). На нея бяха потърсени решения и сближаване на позициите по ключови теми и развитието на сектора. Участниците бяха единодушни, че е необходимо да се предприемат съвместни действия за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и в Наредба 7 за правилата и нормите за устройство на отделните видове територии.

„Нашите две камари са създадени с общ закон и са най-близки в исторически контекст. Поради това е важно да сме единни и да потърсим възможност за общо становище и съвместно дефиниране на конкретни предложения за изменения и усъвършенстване на нормативната уредба“, коментира проф. арх. Борислав Борисов, председател на Комисия „Нормативи“ към КАБ.

КАБ и КИИП се обединяват в създаването на общо становище за промяна на ЗОП и по-конкретно за регламентиране и ограничаване на процедурите по възлагане на инженеринг. Предстои да стартира дейността на новосъздадената Работна група за промени по ЗОП към Координационния съвет на браншовите организации в архитектурно-строителния сектор, която ще бъде под председателството на КАБ.

Председателят на КАБ арх. Владимир Милков обяви, че наскоро представители на организацията са участвали в заседание на Работна група „Обществени поръчки и архитектурни конкурси“ към Архитектурния съвет на Европа. Те са настояли да стартира процес по изменение на европейската Директива за обществените поръчки. Целта е да се въведе нова глава за интелектуалните услуги, която да включва правила за различните архитектурни и инженерни услуги. Предвижда се до януари 2023 г. КАБ да подготви и изпрати конкретни препоръки за промяна на директивата.

Архитектите и инженерите се обединиха, че са нужни спешни промени в ЗУТ с цел повишаване на отговорностите на проектантите в инвестиционния процес. Това ще допринесе за намаляване на административната тежест, тъй като общините ще бъдат освободени от редица несвойствени дейности и функции. „Време е двете камари да застъпят автентичната си роля и да заемат своето полагаемо място в процеса. Това ще бъде оценено адекватно от всички участници в инвестиционния процес и се очаква да доведе до повишаване на проектантските хонорари“, обясни проф. Борисов.

Участниците в срещата обсъдиха конкретни предложения за промени в ЗУТ: обектите от 4 и 5 категория да подлежат само на авторски, но не и на строителен надзор; ДНСК да се оттегли от контрола на проектите и разрешенията за строеж, като се съсредоточи единствено върху строителния надзор; авторският надзор да се регламентира чрез специална наредба на МРРБ и други.

Професионалният диалог на КАБ и КИИП ще продължи до постигане на обща позиция относно предстоящите законодателни промени в сектора.

Related Articles

Община Стара Загора готова да обезщети собствениците на земи в парк „Бедечка“

Желанието на администрацията е местността да бъде запазена като зелена територия за отдих и рекреация в града Имаме готовност за обезщетяване на собствениците на земи...

Възможност за участие в конкурса ,,Достъпен град“ за 2025 г.

Конкурсът за наградата "Достъпен град" за 2025 г. вече е отворен за кандидатстване. С нея се отличават градове, които полагат резултатни усилия, за да...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ