Откриват компостиращата инсталация за биоразградими отпадъци в Ямбол

Инвестицията е за над 3,6 милиона лева

0

На 19 януари официално ще бъде прерязана лентата на новата компостираща инсталация за биоразградими отпадъци в Ямбол. Обектът се намира в местността „Гол баир“, в землището на с. Хаджидимитрово в близост до Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Общият размер на инвестицията е 3 702 737, 60 лева. От Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ чрез Европейския фонд за регионално развитие са осигурени 2 166 963, 78 лева. Безвъзмездната финансова помощ от държавния бюджет е 382 405,37 лева, а приносът на Община Ямбол е в размер 1 153 368, 45 лева.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. С това ще бъде подкрепена идеята Ямбол да стане по-чист и красив град.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си