62,5 млн. лева за улично осветление в 74 общини

0

74 общини могат да получат средства за енергийно ефективни системи за улично осветление. Стойността на финансирането е 62,5 млн. лв. Парите са осигурени от Плана за възстановяване и устойчивост, а срокът за подаване на предложения е до 30 януари 2023 г.

Министерство на енергетиката отвори процедура, адресирана към конкретни общини, чиито проекти са били оценени, одобрени и са включени в списък с резервни предложения по друга програма – „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Поканата и документацията за участие са публикувани и в информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост ИСУН 2020.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си