30 милиона инвестира София в детски градини и училища

0

Енергийната ефективност е приоритет в строителната програма на Столична община

30 млн. лв. планира да достигнат инвестициите в строителство и ремонт на училища и детски градини Столична община през тази година. Ще бъдат обновени 14 училища и 10 детски градини по ОП „Региони в растеж”. Със собствени средства общината ще построи други 7 нови детски градини и ще обнови изцяло две от съществуващите. През 2015 г. Столичната община построи общо 8 детски градини. До края на 2016 г. трябва да бъде открита забавачка и в „Модерно предградие”, която е чакана от жителите на квартала повече от 50 години. За 2017 г. е предвидено да започне изграждането на първата детска градина в новия квартал „Манастирски ливади”, като в момента се изготвя нейният проект. Вече е намерен имот, на която да се вдигне сградата.

По данни на местната столична власт недостигът на места в забавачките продължава да бъде най-сериозен в „Красно село”, „Триадица”, „Люлин” и „Младост”. Проблемът не е толкова в недостига на средства, колкото в липсата на свободни общински терени, на които да се строи, или имоти за преустрояване в детски заведения. Най-тежко е положението в центъра. Инвестициите в училища и детски заведения са свързани и със стремежа на общината да увеличи енергийната ефективност, като намали потреблението на енергия. За 2016 г. в 26 от обектите в сферата на образованието – училища и детски градини, ще бъдат изпълнени такива мерки, които включват използването на възобновяеми енергийни източници. Постепенно се заменят старите горивни инсталации с нови по-екологични. Свежда се до минимум употребата на течно гориво за отопление. Целта в следващите години да се прекрати използването му в общинските обекти, защото е по-скъпо и замърсява околната среда. В програмата за модернизация на София влизат и реконструкцията на дворовете на учебните заведения. През тази година ще се работи в сгради в районите „Надежда“, „Връбница“ и „Илинден“. Планира се разширение на 9-а Френска езикова гимназия в район „Средец“, а в областта на социалната инфраструктура – обновяване и изграждане на социални заведения на стойност 12,5 млн. лв.

Столична община предвижда още средства за ремонт на 6 физкултурни салона, продължава и изграждането на фитнеси на открито. Има подготвени проекти за изграждане на още две училищни спортни зали във Френската гимназия и в Първа английска гимназия. Те са за разширение на училищата, но включват и големи, модерни спортни зали. Това лято ще бъдат изградени общо 6 фитнеса, ще бъдат ремонтирани 21 спортни площадки, ще продължи и поставянето на тенис маси на открито основно в парковете и градинките. Вече във всички 198 общински детски градини в София има зали за спорт, а в 70 има и изградени басейни. През 2015 г. в столицата са били изградени 5 нови зали, отчитат от общината.

 

 

 

Крайбрежна ивица и ремонт на улици сред проектите на Русе

4-5-IN--RUSEРусе обръща лице към Дунава с реконструкция на крайбрежната зона. Изграждането на панорамна велосипедна алея, сцени на открито, детски и фитнес площадки са само част от планираните дейности за благоустрояване на русенския кей и превръщането му в предпочитано място за отдих и забавление край реката. В инвестиционната програма на русенската община са заложени 56 млн. лв., които ще се инвестират в пет важни проекта. Първият инвестиционен приоритет е реализацията на следващия етап от проекта „Интегриран градски транспорт“. Предвижда се да бъде изграден надлез между русенските квартали „Родина” 3 и „Чародейка” и пешеходна зона по ул. „Чипровци”. Околните пространства ще бъдат благоустроени. Ще се извърши реконструкция на пешеходния подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка”, зоната за обществен отдих по крайбрежната ивица, в района на жп прелеза на Речна гара до ул. „Мостова”, както и на ул. „Шипка”.

„Градска среда” е второто направление, по което община Русе ще работи. Близо 17 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реконструкция и рехабилитация на крайбрежната зона. Изграждането на нова кейова стена и яхтено пристанище са само част от плануваните дейности, с които градът ще се утвърди като едно по-чисто, приветливо и безопасно място за живеене. От общината са предвидили и монтирането на нови указателни табели, които да улеснят достъпа на туристи от крайбрежието до основните забележителности в града и региона. Централната крайбрежна зона на Русе обхваща територията от Речна гара до ул. „Мостова“. На основната придунавска тераса алеята се реконструира и разширява с цел запазване и обогатяване на нейното значение. Тя реално ще осъществява няколко важни функции като главна алея за пешеходци и локално обслужваща пристигащите туристи по реката. На две места в района са предвидени амфитеатрални площадки за изяви и концерти. В парка ще има и места за отдих, както и декоративни пластики. Ще се обнови и осветлението в парковете и алеите с нови LED осветителни тела и нови прожектори. Сред приоритетните проекти е и дългоочакваната рехабилитация на Парка на младежта, който е едно от любимите места за отдих на русенци. Част от предвидените дейности са свързани с полагането на нова настилка по алеите, изграждането на лятна естрада и читалня на открито, алеи за джогинг, а за любителите на колоезденето – нови велосипедни трасета и байк-парк. През следващия програмен период е планирано да бъдат осъществени два социални проекта. С финансирането по ОП „Региони в растеж” Ще бъдат изградени социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи и социално слаби, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на общината. Предвидени са и ремонтни дейности, и мерки за енергийна ефективност на Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Четвъртият инвестиционен приоритет е насочен към „Образователна инфраструктура”. Очаква се реализацията на знакови проекти, които местните хора отдавна очакват и, които ще променят облика на Русе. „Зелена светлина” е дадена и на проект за ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура на града. Предложението включва изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност. В проекта е заложено и осигуряване на достъпна архитектурна среда, включително за хора с увреждания. Проектното предложение е на стойност 12,4 млн. лв.

 

 

 

Обновяват инфраструктурата в Ямбол с 25,5 млн. лв.

4-5iam25,5 млн. лв. по оперативна програма „Региони в растеж“ ще получи община Ямбол за реализация на инвестиционната си програма. Това стана ясно, след като администрацията сключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на интегрирания си план за градско възстановяване и развитие. Одобрената инвестиционна програма е със срок на действие до 31 декември 2023 г. В нея са включени общо 11 основни и 12 резервни обекта от градската среда, образователна, социална и културна инфраструктура. До края на юли общината ще подаде проектни предложения за 50 процента от общия бюджет на програмата. Приоритет сред тях имат централните паркови площи, източно от Безистена, между ул. „Г. Раковски“ и ул. „Търговска“; участъкът от ул. „Г. С. Раковски“ между пресечката с ул. „Преслав“ и ул. „Ген. Вл. Заимов“; ул. „Преслав“ в частта й от пл. „Боровец“ до пресечката с ул. „Акация“; детски ясли „Мечо Пух“; ОДЗ № 14 „Свобода“ – сграда на ул. „Ал. Стамболийски“ № 78; ОДЗ „Пламъче“ – сграда детски ясли „Слънчево детство“; СОУ „Св. Климент Охридски“.

На следващ етап ще бъдат изготвени и проектни предложения за основните обекти от културната инфраструктура: Художествената галерия „Жорж Папазов“, Младежкия дом и Музей на бойната слава, както и за изграждане на Кризисен център. Одобрената програма включва също резервни обекти, които ще могат да бъдат осъществени, в случай че при изпълнението на приоритетните се реализират икономии или остане неизразходван ресурс по оперативната програма, уточняват от община Ямбол.

 

 

 

Транспортът отново на фокус във Варна

4-5_VarnaИнвестиционната програма на община Варна за следващите четири години е на стойност над 85 млн. лв. Те са отпуснати по оперативна програма „Региони в растеж”. Приоритетите са интегриран градски транспорт, енергийно ефективни административни сгради и многофамилни жилища, модерна градска среда, изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение, ремонт на читалища и културни институции. По тази програма общините имат много повече правомощия, подчерта кметът Иван Портних. По думите му, Варна е една от първите общини в страната с одобрена такава програма и с одобрено междинно звено, което означава, че може да бъде даден старт на реалните стъпки по реализацията на проектите. Според градоначалника обектите трябва да отговарят на определени критерии и да се вписват в приетия преди години интегриран план за градско възстановяване и развитие. По проекта ще се финансират придобиване на пристанището и изграждане на морска транспортна връзка, ремонт на депото на общинския превозвач, изграждане на рибарско пристанище в „Карантината”, превръщане на Аспаруховия парк във втора Морска градина. Обектите от тази фаза трябва да приключат до края на лятото на 2017 година.

Основният приоритет, по който общината ще работи, е втората фаза на проекта „Интегриран градски транспорт”, в който ще бъдат вложени още 30 млн. лв. освен вече отпуснатите 115 млн. от програма „Регионално развитие“. В нея са включени обекти от уличната инфраструктура – реконструкции и основни ремонти на редица булеварди и улици, както и изграждане на велоалеи. Започна и подмяна на основния водопровод, водещ към Галата. Ще дадем и много по-добра транспортна връзка в южно направление, градът в момента се разраства в тази посока, заяви Иван Портних. Друг приоритет в общинската инвестиционна програма на Варна е развитие на градската среда, което трябва да бъде осигурено с още над 25 млн. лв. Енергийната ефективност, социалната, културната и образователната инфраструктура са сред останалите приоритети на морската столица, за които ще бъде осигурено финансиране. Като част от инвестиционната програма е подготвен и Индикативен списък с резервни проекти на обща стойност малко над 42 млн. лв. Сред тях са трета фаза на проекта за интегриран градски транспорт, естетизация и модернизация на пространства, както и благоустрояване на междублокови участъци.

 

 

 

Монтана ще изпълни капиталовата си програма до началото на септември

4-5-in-mon1Общината в Монтана изпълнява амбициозна строителна програма, съобщи кметът Златко Живков. В момента се работи на 41 обекта и въпреки горещините, строителите няма да спират работа. Те получават от общината минерална вода по обектите. Вече е завършен ремонтът на над 20 улици в града и в 8 от селата на общината. Сред тях най-важен е участъкът от главния булевард „Трети март” и кръстовището между него и улица „Димитър Ерийски”, което е било разрушено от преминаващите през града тирове по време на изграждане на обходния път на Монтана. Поправени са и междуселските пътища – Клисурица – Славотин, Николово – Долно Белотинци, Габровница – Вирове. Работи се по изграждане на детска градина в Монтана, прави се ремонт на кметството и училището в Габровница, център за интеграция на местните роми, изграждат се храмове в Крапчене, Войници и Трифоново, ремонтират се църкви в селата. Средствата са осигурени от бюджета на общината. 2,2 млн. лв. са осигурени по българо-швейцарска програма за сътрудничество. Общината в Монтана е получила допълнителна субсидия от кабинета и има осигурени 750 000 лв. за основен ремонт на улиците „6 септември” и „Янтра” и 750 000 лв. за довършване строителството на православния храм „Свети Дух”. На храма се работи и в горещите летни дни. Целта ни е до началото на септември да изпълним 90 процента от строителната програма на общината за 2016-а, допълни Златко Живков.

Общината подготвя изпълнението и на инвестиционна програма, за която подписа споразумение за финансиране чрез оперативната програма „Региони в растеж”. То е в размер на 19 млн. лв. В късната есен ще започне изпълнението на два проекта, с които се предвижда обновление на 4 парка, 2 училища, 2 детски градини и на булевард „Хаджи Димитър”, а от следващата година – ремонт на сградата на читалище „Разум”. В момента текат процедури за избор на изпълнител и разработка на последните технически проекти. Строителните работи трябва да приключат до 2019 г.

Обновлението на четирите парка ще промени коренно облика на Монтана, защото два от тях – градската градина и „Монтанезиум”, се намират в центъра на града. Другите два са „Огоста” и „Калето”. „Калето” води към историческата антична крепост Монтана и ще допринесе за увеличаване броя на туристите, които идват в града.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си