16 C
Пловдив
неделя, февруари 25, 2024

Още една стратегия ще подкрепя цифровизацията и дигитализацията на бизнеса у нас

До 2030 г. България планира да удвои дела на малките и средни предприятия, които продават онлайн, както и да утрои оборота от електронната търговия. Страната ни предвижда и удвояване дела на трансграничните онлайн продажби, както и на потока от преки чуждестранни инвестиции в иновативни индустрии у нас.

Това са част от целите, заложени в проекта на стратегията за приоритета „интелигентна индустрия“ на Националната програма за развитие на България 2030. Документът е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации и на сайта на Министерството на икономиката. Становища могат да се изпращат на Министерството до 20 юли, както е посочено на сайта на ведомството.

Политиката в областта на интелигентната индустрия ще цели стимулиране на процеса на цифровизация на реалната икономика. Ще се създадат предпоставки за модернизиране и автоматизиране на българските предприятия“, посочва вносителят в мотивите си.

Една от основните подцели, заложени в документа, е осигуряването на условия за цифрова трансформация на икономиката и наваксване на изоставането в цифровизирането ѝ.

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) показва, че 6% от малките и средни предприятия в България продават онлайн към момента. Целта е делът им да достигне 12% към 2030 г. Средното за ЕС е 17%.

Данните показват още, че една 2% от оборота на българския бизнес идва от онлайн продажби, като целта е към 2030 г. да достигне 6% при 10% средно за ЕС. Делът на трансграничните онлайн продажби на българските фирми сега е 3%, като се залага цел да достигнат 6% при 8% за ЕС.

В стратегията се предвижда бизнесът да получи подкрепа чрез обучения в областта на цифровите технологии и информационната сигурност, включително и за използване на възможностите на електронната търговия и маркетинг и за повишаване на трансграничните продажби. За подобряване на бизнес средата приоритетно ще бъдат търсени и прилагани дигиталните решения за развитие и популяризиране на бизнеса. Паралелно със стимулирането на използването на цифрови инструменти ще бъде подкрепяно повишаването на цифровата компетентност на персонала в предприятията и възможностите за използване на цифровите технологии. Как точно обаче ще се случи това – в документа не се споменава.

Предвижда се и създаването на фонд за финансиране на проекти в областта на Индустрия 4.0 и изкуствения интелект, както и за подкрепа на проектни предложения, кандидатствали по Рамкова програма „Хоризонт 2020“/“Хоризонт Европа“ и получили Печат за високи постижения, но които не са получили финансиране по програмите. Така, според вносителя, ще се укрепи връзката между науката и индустрията.

Ще бъдат предприети действия за развитие на иновационната екосистема в страната и насърчаване на технологичната модернизация на предприятията. Акценти на политиката ще бъдат и стартъп екосистемата, както и повишаване привлекателността на България като инвестиционна дестинация, посочват още от Министерството на икономиката.

В тази връзка се планира да се увеличи делът на иновационните предприятия в България до 35% от 27% сега, както и почти да се удвои потокът от чужди инвестиции в иновации от 2,2% на 4%.

Related Articles

Инж. Илиян Терзиев: С 1/3 намаля продукцията на строителния бранш

Икономическият отчет на Камарата на строителите за 9-месечието на миналата година показва, че продукцията на строителния бранш е намаляла с 1/3, съобщи за БНР...

Обсъждат концепцията за интегрирано териториално развитие на Лом, Димово и Оряхово

На 23 февруари в Лом ще се проведе обществено обсъждане на концепцията за интегрирано териториално развитие на Лом, Димово и Оряхово. Срещата се организира...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ