15 C
Пловдив
понеделник, май 20, 2024

Обществено обсъждане на Индикативната програма на ОПРР и ПРР за 2023 г.

За обществено обсъждане е публикуван проектът на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР).

В индикативната програма на „Региони в растеж“ за тази година е включена една процедура за директно предоставяне на БФП с допустими кандидати бенефициентите по Приоритет 1„Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на ПРР. Целта на процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, е подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от ПРР от потенциалните бенефициенти по програмата. Допустими за подкрепа са дейности, свързани с:

* Участие в специализирани обучения, програми за обмен на опит и добри практики, семинари, работни групи и др. в областта на Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 г.;

* Изготвяне на анализ „Ползи/Разходи“ във връзка с възможностите за участие с проектни предложения по ПРР;

* Закупване и/ или доставка на компютри (хардуер и софтуер) и /или на офис оборудване, необходимо за нуждите на административните структури, в подкрепа на ПРР

Бюджетът е 10 млн. лв.

Индикативната програма на „Развитие на регионите“ за 2023 г. включва 3 планирани процедури на обща стойност около 1.9 млрд. лв., като по 2 от тях, общините са допустими кандидати.

По процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на територията на 10 градски общини, основни центрове на растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Допустими за подкрепа, ще са следните дейности: инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития; устойчива мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност; зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; образователна инфраструктура и оборудванеи др. Бюджетът е 650 млн. лв.

По процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“ се допускат следните дейности: инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради, устойчива мобилност, вкл. градска мобилност; пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност; зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства и др. Бюджетът е 1.3 млрд. лв.

Предложения и коментари по проекта на ИГРП за 2023 г. се изпращат до 07.03.2023 г., на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Related Articles

13 май 2024 г – Ден на данъчна свобода!

134 дни тази година работим за държавната хазна Общо 134 дни работим за държавната хазна през 2024 г. Бюджетът за тази година залага консолидирани приходи...

Русе ще има нов парк

Проект за изграждането на нова зелена зона спечели община Русе. Той предвижда изграждането на парк в кв. „Здравец-Изток“ върху общински имот на бул. „Липник“...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ