7 C
Пловдив
събота, март 2, 2024

Кричим и Перущица с компостираща инсталация за зелени отпадъци

Успешно приключи проектът за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими отпадъци, генерирани от общините Кричим и Перущица. Дейностите се осъществиха с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Изградената компостираща инсталация е с годишен капацитет за третиране на зелени и биоразградими отпадъци в размер на 2300 тона.

Реализирането на проекта има за цел да се намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци, чрез въвеждане на система за разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на качествен краен продукт – компост, който е богат на хумус и може да се предлага самостоятелно на пазара.

По проекта е закупено и доставено мобилно оборудване, включващо: мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране, челен товарач, пресевна машина за компост, компактна преносима лаборатория за изпитване качеството на компоста и специализиран автомобил за събиране на зелени отпадъци. Събирането ще се извършва по график на територията на двете общини.

Управлението и експлоатацията на изградената Компостираща инсталация, извършването на дейностите по събиране, транспортиране и компостиране на разделно събраните биоразградими и зелени отпадъци от териториите на двете общини и производство на компост се възложи на учреденото дружество „Компост 2022“ ООД, със съдружници Община Кричим и община Перущица.

Наличието на Компостираща инсталация ще допринесе за намаляване на количествата на депонираните отпадъци, което от своя страна ще доведе до намаляване на разходите на общините за отчисления на всеки тон отпадък по Закона за отпадъците. А отчисленията са значителен дял в план сметката за битови отпадъци, която се приема от Общинските съвети в края на всяка година.

Related Articles

Започва спешна рехабилитация на улиците във Варна

По нареждане на кмета започва спешна рехабилитация на пътната мрежа във Варна. От дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ информират, че до един месец договорите...

Замърсяващите коли отново могат да влизат в центъра на София

Автомобилите от най-ниската екокатегория от първи март отново могат да влизат в идеалния център на София. На първи декември миналата година за тях беше въведена...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ