Излезе първото в България ръководство за изграждане на зелени покриви

0
227

Излезе първото в България специализирано ръководство за изграждане на зелени покриви. То е разработено от инж. Орлин Илиев от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Изданието има амбицията да запълни празнина в областта на проектирането на зелени покриви и паркинг-покриви, които все по-често се срещат при строителството на жилищни и обществени сгради.

Авторът е натрупал значителен практически опит в проектирането и изпълнението на такъв специален вид използваеми покриви. Благодарение на това, както и на отличното и задълбочено познаване на най-добрите световни практики и постижения в тази област,инж. Орлин Илиев е синтезирал и предлага на българските проектанти и строители методи и решения за изграждане на зелени покриви и паркинг-покриви с повишена експлоатационна надеждност и дълготрайност.

Зелените покриви са детайлно разгледани в техните две разновидности – екстензивни и интензивни. Изяснена е тяхната структура, функцията на отделните конструктивни слоеве, като е уточнен и конкретният вид на хидроизолационната им система. За двата вида зелени плоски покриви са разработени детайли на хидроизолационните им системи.

Изданието е пълноцветно, формат А4, 112 страници. Главен редактор е проф. д-р инж. Димитър Назърски. В редакционния съвет са още доц. д-р Ценка Кунева – част Растителност; ланд. арх. д-р Галина Янчева – част Субстрати; проф. д-р инж. Петър Стефанов – част Пътно строителство; ас. д-р инж. Марин Дончев – част Пътно строителство; гл. ас. д-р инж. Емил Цанов – част ВиК.