23 C
Пловдив
събота, юни 15, 2024

Главният архитект на София представи актуализация на недвижимите културни ценности

Главният архитект на София Здравко Здравков представи „Актуализация на недвижимите културни ценности на част от територията на Столична община.“

Целта на разработката, възложена от НАГ, е да бъде възстановена автентичността на градската структура в разглежданата територия, да бъдат анализирани подробните устройствени планове, които дават възможност за пристрояване и уплътняване на съществуващата градска структура, но най-вече да бъде върнат или предоставен статут на сгради като недвижими културни ценности.

Разработката включва териториалния обхват на уличните ансамбли в участъка между бул. “Патриарх Евтимий“, ул. “Г. С. Раковски“ и ул. “Граф Игнатиев“ (улиците “Преспа“, „6-ти септември“, “Хан Аспарух“, “Неофит Рилски“ и “Струмица“).

Арх. Здравков отбеляза, че в предложението 14 сгради са обявени като единични недвижими културни ценности (ЕНКЦ), 4 са декларираните като ЕНКЦ. Има 7 обекта, които са със свален статут на паметници на културата, а 9 сгради са били обект само на изучаване.

Зоната попада в сърцето на София в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност – “Жилищна зона „Център“ (Ж-2), гр. 29” в гр. София. За обекта липсват определени режими за опазване. Територията, попадаща в обхвата на предложението, съдържа части от запазени ансамбли от началото на ХХ век – квартал от богати градски жилища, с озеленени дворове, с характерни елементи на сградите. Застрояването днес е предимно сключено, но все още има запазени имоти, в които са оформени своеобразни визуални пробиви. Запазени са и озеленени вътрешноквартални пространства със средно и едроразмерна растителност. Кварталът е оживен от заведения и търговия в партерните нива, като повечето заведения използват вътрешните дворове. Кръстовището на „Малките пет кьошета“ е устройствения и композиционен център на квартала. Като цяло кварталът има по‐интимен, неформален характер, благодарение на по‐тесните улици, ниската до средна етажност на сградите.

Предложените мерки за опазване на културните ценности на територията на СО включват запазване на съществуващите визуални пробиви и вътрешноквартални пространства и ограничаване на предвиденото застрояване, запазване визуалната връзка между улица и вътрешноквартално пространство, включващо ажурни огради с ниска плътна част, ажурни врати към улицата, както и ажурни огради по вътрешните граници на имотите. Други мерки, включени в предложението, са улично- и вътрешноквартално озеленяване (допълване, запазване и поддържане), настилки и елементи на градското обзавеждане (запазване на автентичните елементи и характер). По отношение на фасадите се ограничават рекламните елементи в рамките на витрините на търговските обекти, създават се общи стандарти за сенници и ограничаване на елементи на техническото оборудване на сградите по уличните фасади.

Предложенията за обявяване на сгради, вече декларирани като ЕНКЦ, но чиято процедура по обявяването им трябва да бъде завършена, са сградите, находящи се на ул. „6-ти септември“ № 34 и на ул. „Хан Крум“ № 20.

Обекти, на които е бил отнет статута „Недвижимо културно наследство“ (ЕНКЦ) във времето и сега са предложени същият да им бъде върнат, са сградите, намиращи се на ул. „Хан Крум“ № 23 и ул. „Цар Шишман“ № 36. По отношение сгради, които не са имали статут на ЕНКЦ и към момента са предложени за даване на такъв, са сградите на ул. „Хан Крум“ № 30, ул. „Граф Игнатиев“ № 46 и ул. „Цар Шишман“ № 45.

Рестриктивни и консервативни са мерките, които са предложени по отношение на изработването на нови подробни устройствени планове, като част от тях са да не се допуска промяна на осите и общата ширина на улиците. Допуска се реконструкция на улиците с цел създаване на споделено пространство с приоритет на пешеходното и велосипедното движение. Съществуващото основно застрояване се запазва с изключение на определеното в графичната част на предписанията. Допуска се подмяна на основното застрояване за сгради, които не са ЕНКЦ, в рамките на съществуващия обем, при запазване на застроителната линия и височината на застрояване до кота корниз. Новите покриви трябва да са скатни с наклон от 30 градуса, обобщени, без нарушаване на покривната равнина между стрехата и билото. Допускат се капандури с ширина до 3 м и табакери на разстояние най-малко 1 м от калканната стена. Не се допускат други архитектурно-художествени елементи над покривната равнина. За съществуващи сгради на основното застрояване не се допуска пристрояване към странична имотна граница с изключение на определеното в графичната част на предписанията.

Допуска се пристрояване към дъно на имота само на комуникационни площи за общо ползване в хоризонтално и вертикално направление (входно пространство, стълбища, асансьори). Не се допуска ново допълващо застрояване в имотите. При ново застрояване, пристрояване, надстрояване или промяна параметрите на съществуващото застрояване задължително се изработва работен устройствен план, който се съгласува и одобрява по реда на ЗКН и ЗУТ. Към заведения за обществено хранене в дворните пространства се допускат летни градини за разполагане на маси за консумация. Летните градини могат да се покриват само с подвижни гъвкави покрития, с конзолни тенти на централно разположена конструкция, завършващи на разстояние не по-малко от 1 м от фасадата. При необходимост от поставяне на ветробрани, те могат да са само стъклени с максимална височина до 185 см. Допустимите цветове на тентите са: зелено (S 6030-G), бордо (S 4050-R) и графитено сиво (S 8505-B20G). Разрешава се разполагане на декинги, без да се засяга съществуващата растителност, включително тревна покривка и храсти.

 

 

Related Articles

Безплатно: Събират опасни отпадъци от домакинствата в Асеновград

Кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци организира кметството в Асеновград, съобщават от администрацията. Акцията ще се проведе тази събота – 15 юни, от 11...

САБ обяви конкурс за проектиране на комплекс със смесено предназначение в Бургас

Съюзът на архитектите в България търси реализация на своя дългогодишен актив – имот в Промишлена зона „Север“ на Бургас, с площ от 8 156...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ