30 C
Пловдив
четвъртък, юли 18, 2024

Шанс за инвестиционни проекти, изработени по отменената наредба за достъпна среда

За срок от една година инвестиционни проекти, изработени по реда на отменената Наредба №4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, ще могат да се внесат за одобряване по стария ред.

Това предвижда проект на наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, който е публикуван за обществено обсъждане. С него се урежда възможността инвестиционните проекти, разработени в съответствие с отменената Наредба №4 от 2009 г. да бъдат внесени за разглеждане от компетентния орган в едногодишен срок от влизане в сила на новата наредба през 2021 г. В производството по тяхното одобряване ще се прилагат разпоредбите на отменената наредба.

След обнародването на новата наредба през 2021 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха получени множество писма с искане за удължаване на срока за влизането ѝ в сила, основно от професионални организации на участници в проектирането и строителството. Това наложи нейното допълване, което уреди възможността инвестиционните проекти, разработени в съответствие с отменената Наредба №4 от 2009 г. да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган в 45-дневен срок от влизане в сила на тази наредба. Този срок се оказа недостатъчен предвид удължаването на епидемичната обстановка в страната, която затруднява и забавя работата на администрациите за издаването на документите спрямо започнати процедури по изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти, а това ще има неблагоприятни икономически последици за строителния бизнес.

С приемането на изменението ще се избегне икономически необоснована преработка за привеждане в съответствие с новите нормативни изисквания на инвестиционни проекти, за които предстои внасяне за одобряване от компетентен орган.

По този начин ще бъдат уредени случаите на изработени инвестиционни проекти в съответствие с отменената наредба, които не са внесени за одобряване от компетентен орган към датата на влизане в сила на наредбата – 13 март 2021 г.

Проектонаредбата и мотивите към нея могат да бъдат намерени в секция „Проекти на нормативни актове“ на интернет страницата на МРРБ и в Портала за обществени консултации.

Коментари и становища могат да бъдат изпращани в 14-дневен срок.

Related Articles

Осигуряват техническа помощ за зелени проекти

Фонд ФЛАГ е получил одобрение на проект, финансиран от програма LIFE на ЕК, за техническа помощ за зелени проекти. Скоро тази логистична, информационна и...

Бузлуджа е в топ 10 на най-популярните изоставени места в света

Паметникът на Бузлуджа е едно от най-често сниманите и споделяни в Инстаграм изоставени места в света, сочи класация на компанията Alan Boswell Group, която...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ