16 C
Пловдив
неделя, февруари 25, 2024

Цифровизация на строителния сектор е залегнала в Плана за възстановяване

Министерство на финансите (МФ) публикува преработените проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Промените са в отговор на коментарите на Европейската комисия, съобщават от ресорното ведомство.

В новата разширена версия на НПВУ е включен нов елемент, свързан с цифровизацията на строителния сектор.

В обхвата на Плана е добавено реформаторско усилие за цифровизация на строителния сектор. Предвидено е да бъде изготвена дългосрочна национална стратегия за въвеждане на строително информационното моделиране при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите. Както и пътна карта за изпълнението на дългосрочната стратегия. За цифровизацията на строителния сектор се предвиждат два инвестиционни проекта:

(i) за изграждане на административен капацитет и структуриране на национална цифрова платформа за строителството;

(ii) създаване на единна информационна система като платформа за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството. Добавените нови елементи са на обща стойност 11.5 млн. лв.

Включване на темата „Устойчива градска мобилност“ в обхвата на Плана също е нова. Предложени са два проекта, касаещи разширение на мрежата на метрото в гр. София и пилотна схема, подкрепяща обновяването на подвижния състав за обществения транспорт „Зелена мобилност“. Общата стойност на заделения по Плана ресурс за реализация на тези проекти е почти 500 млн. лв., като заедно с частните инвестиции, 4 очаквани да бъдат мобилизирани по проектите, сумата достига 0.9 млрд. лв.

Съществени промени са реализирани и в областите „Нисковъглеродна икономика“ и „Транспортна свързаност“ и в частта на Плана, предвиждаща предоставяне на подкрепа за развитието на МСП.

За развитието на МСП е обособен е нов елемент – Програма за икономическа трансформация, мобилизираща значителен ресурс (900 млн. лв. за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и допълващо частно съфинансиране на стойност 828 млн. лв.). Програмата, състояща се от три фонда („Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и „Дигитализация“), предвижда предоставяне на целева подкрепа на българските малки и средни предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика.

Преработените проекти са публикувани на интернет страницата на МФ тук.

Related Articles

Започва строителствотото на 7 пътни съоръжения в Старозагорско

6 надлеза и 1 подлез ще бъдат изградени на територията на Община Стара Загора. Това съобщи генералният директор на НКЖИ инж. Мария Генова по...

Ремонтират с до 200 милиона лева студентските общежития

Общежитията на студентите в страната ще се ремонтират с до 200 млн. лв. по програмата за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски бази, реши...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ