28 C
Пловдив
понеделник, септември 25, 2023

Цифровизация на строителния сектор е залегнала в Плана за възстановяване

Министерство на финансите (МФ) публикува преработените проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Промените са в отговор на коментарите на Европейската комисия, съобщават от ресорното ведомство.

В новата разширена версия на НПВУ е включен нов елемент, свързан с цифровизацията на строителния сектор.

В обхвата на Плана е добавено реформаторско усилие за цифровизация на строителния сектор. Предвидено е да бъде изготвена дългосрочна национална стратегия за въвеждане на строително информационното моделиране при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите. Както и пътна карта за изпълнението на дългосрочната стратегия. За цифровизацията на строителния сектор се предвиждат два инвестиционни проекта:

(i) за изграждане на административен капацитет и структуриране на национална цифрова платформа за строителството;

(ii) създаване на единна информационна система като платформа за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството. Добавените нови елементи са на обща стойност 11.5 млн. лв.

Включване на темата „Устойчива градска мобилност“ в обхвата на Плана също е нова. Предложени са два проекта, касаещи разширение на мрежата на метрото в гр. София и пилотна схема, подкрепяща обновяването на подвижния състав за обществения транспорт „Зелена мобилност“. Общата стойност на заделения по Плана ресурс за реализация на тези проекти е почти 500 млн. лв., като заедно с частните инвестиции, 4 очаквани да бъдат мобилизирани по проектите, сумата достига 0.9 млрд. лв.

Съществени промени са реализирани и в областите „Нисковъглеродна икономика“ и „Транспортна свързаност“ и в частта на Плана, предвиждаща предоставяне на подкрепа за развитието на МСП.

За развитието на МСП е обособен е нов елемент – Програма за икономическа трансформация, мобилизираща значителен ресурс (900 млн. лв. за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и допълващо частно съфинансиране на стойност 828 млн. лв.). Програмата, състояща се от три фонда („Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и „Дигитализация“), предвижда предоставяне на целева подкрепа на българските малки и средни предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика.

Преработените проекти са публикувани на интернет страницата на МФ тук.

Related Articles

Пловдив: Работна група чертае визия за Тютюневия град

Проблемите и благоустрояването на емблематичната зона на някогашните тютюневи складове в Пловдив, известна като Тютюневия град обсъдиха на среща представители на НИНКН, Община Пловдив...

АПИ: Разширяваме 20 първокласни пътни участъка до скоростни пътища

„Един от ключовите приоритети, залегнали в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за следващата година, е възлагането на идейни проекти с пълни геоложки проучвания и...

„Европейска нощ на учените“ в УАСГ

- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ