13 C
Пловдив
неделя, април 21, 2024

ФЛАГ дава 160 млн. лв. за проекти, насочени към енергийна независимост чрез ВЕИ

От 1-ви март 2023 г. Фонд ФЛАГ стартира набирането на проектни предложения за финансиране на допустими проекти чрез Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие – втори етап, финансирана от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Фонд ФЛАГ.

На разположение на общините ще бъдат около 160 млн. лв. за проекти, които са свързани с прехода към енергийна независимост чрез ВЕИ, проекти за енергийна ефективност в публичните сгради, уличното осветление, екологичен транспорт и др. Допустимите крайни получатели са общини, общински, държавни и други дружества, които представят публични услуги на територията на България.

Допустимите сектори на инвестиция включват:

подобряване на градските зелени площи и откритите обществени пространства,

подобряване на устойчивия градски транспорт,

обновяване и реконструкция на обществени сгради вкл. енергийна ефективност (вкл. образователна, здравна инфраструктура, административни сгради и др.)

подобряване на дребномащабна основна общинска инфраструктура (улична мрежа, ВиК инфраструктура и др.)

мерки за приспособяване към изменението на климата,

интегрирани действия за възстановяване на градовете, базирани на конкретна област.

Акцент на Платформата са инвестиции в посока зелени, умни и иновативни градове, с дял на проекти за енергийна ефективност, мобилност, кръгова икономика и др. Допустимите за финансиране инвестиционни разходи включват: проучвания и проектиране; СМР и надзор; придобиване на обзавеждане и оборудване, софтуер, инсталация и др.; разходи за управление, разходи за невъзстановим ДДС и др.

Финансирането, предоставено на крайните получатели, може да е с максимален размер на индивидуален проект до 25 млн. евро и максимален срок на заема до 20 години. Няма минимален срок за погасяване, в срока за усвояване може да бъде включен гратисен период до 36 месеца. За обезпечение на кредитите ФЛАГ приема залог върху собствени приходи и/или други активи.

Резултатите от финансирането на допустими проекти през първия етап на Платформата вече са налице. Реновираната минерална баня в село Ягода беше включена във видеото, представящо резултатите на групата на ЕИБ в България за периода 2018-2022 г. като един от добрите примери за градско развитие, осъществен чрез Платформата.

Платформата има за цел да подкрепя проекти за инвестиции в градско възстановяване и рехабилитация в градовете в България по допълващ начин към Фондовете за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и да финансира дейности, които са недопустими за финансиране по смисъла на Оперативните програми, но представляват интегрирана част от инвестиционните проекти. Основeн фокус на втория етап на Платформата е подпомагането и насърчаването на по-интензивната зелена трансформация на българските региони.

Related Articles

Втори сме по ръст на цени на жилищата в ЕС

На фона на охлаждането на имотния пазар в редица европейски държави у нас цените на имотите продължават да растат. Според Евростат България е на...

Стартира рехабилитацията на довеждащия водопровод на с. Брестовица

Рехабилитацията на довеждащия напорен водопровод на с. Брестовица, община Родопи вече може да стартира след като на 16.04.2024 г. „Българският ВиК холдинг“ ЕАД и...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ