Учредиха организация за управление на дунавския туристически район

0

Областният управител на област Русе Галин Григоров и неговият заместник Валентин Колев участваха в Учредителното събрание на Организацията за управление на Дунавския туристически район. По време на срещата бяха приети решението за учредяването на организацията, както и нейния устав. На участниците в заседанието беше представен и индикативен план за дейността на новото сдружение. Сред основните дейности, които се предвиждат са разработване и прилагане на маркетингова стратегия на Дунавския туристически район, подпомагане дейността на туристическите центрове, както и тази на областните управители и на кметовете на общините при реализирането на стратегии и програми за развитие на туризма. Предвижда се също осъществяване на обмен на информация, стандарти и добри практики, подпомагане разработването, въвеждането и прилагането на доброволни системи за оценяване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на Дунавския туристически район. Бяха коментирани и възможностите за организиране на срещи със заинтересованите страни и представителите на туристическия бранш в района, както и неговото представяне на национални изложения и поне на едно международно. Ще бъде изготвен и календар на Дунавския туристически район, включващ акценти от културната и събитийната програма на всички членуващи организации. Областна администрация Русе е един от 28-те учредители, в т.ч. 17 общини, 6 областни администрации, 3 туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и 1 професионална гимназия. За председател на новосъздадената организация беше избран кметът на община Русе Пламен Стоилов, а негов заместник стана кметът на Свищов Генчо Генчев.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си