21 C
Пловдив
събота, май 25, 2024

Управителният съвет на КАБ подготвя Общото събрание

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 22, т. 1, чл. 17, ал. 2 и чл. 18, ал. 1 от ЗКАИИП във връзка с чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ, свиква редовно годишно Общо събрание (ОС) на КАБ на 28 и 29 април 2023 г. Събранието ще се проведе в хотел „Wave Resort“ с зала „Черно море“. Началният час на събитието е 09:00 ч. на 28 април.

ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

Годишен отчет за дейността на Управителния съвет за 2022 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на Управителния съвет за дейността за 2022

Годишен отчет за дейността на Контролния съвет за 2022 г.

Проект на решение по т. 2: Общото събрание приема годишния отчет на Контролния съвет за дейността за 2022 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода май 2022 г. – април 2023 г.

Проект на решение по т. 3: Общото събрание приема годишния отчет на Комисията по дисциплинарно производство за дейността за периода май 2022 г. – април 2023 г.

Годишен отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за 2022 г.

Проект на решение по т. 4: Общото събрание приема Годишния отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за 2022г.

Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет за периода 17.10.2020 г. – 31.12.2022 г.

Проект на решение по т. 5: Общото събрание освобождава от отговорност председателя и членовете на Управителния съвет за периода 17.10.2020 г. – 31.12.2022 г.

Програма за дейността на Управителния съвет за 2023 г. и бюджет за изпълнението й

Проект на решение по т. 6: Общото събрание приема програмата за дейността на Управителния съвет за 2023 г. и бюджета за изпълнението й.

Приемане на Бюджет на КАБ за 2023 г.

Проект на решение по т. 7: Общото събрание приема Бюджета на КАБ за 2023 г.

Определяне на размера на встъпителните и годишните вноски

Проект на решение по т. 8: Общото събрание приема встъпителните и годишните вноски да се обвържат с размера на минималната работна заплата за страната.

Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ

Проект на решение по т. 9: Общото събрание приема Проекта за изменение и допълнение на Устава на КАБ.

Приемане на решения на Общото събрание на КАБ

Проект на решение по т. 10: Общото събрание приема решения на ХХІІ Общо събрание на КАБ.

При липса на кворум към началния час – 09:00 часа на 28 април 2023 г., Общото събрание ще започне в 10:00 часа на 28 април 2023 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите делегати на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Регистрацията на делегатите започва в 8:00 часа на 28 април 2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Related Articles

Над 400 делегати участваха в 23-то общо събрание на КАБ

Реформиране на законодателството в архитектурно-строителния сектор, стартиране на продължаващо обучение, дигитализация на КАБ, създаване на комисия „антидъмпинг“, организиране на Венецианско архитектурно биенале 2025. Това...

В Търговище обсъждат закупуването на сметопочистваща техника

Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг във връзка с планирано закупуване на лизинг на техника за Общинското предприятие "Благоустройство и комунално стопанство" ще...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ