Укрепиха свлачището на пътя в района на с. Веслец

0
26

Завърши укрепването на свлачището при 62-ри километър на пътя на територията на област Враца, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Общата дължина на възстановената отсечка в землището на село Веслец е 212 метра. Третокласният път е основна пътна връзка на жителите от селата Горно Пещене, Тишевица, Вировско, Върбица и Габаре с областния център Враца. Във възстановяването на участъка са инвестирани близо 406 хил. лв., а средствата са от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Свлачището е укрепено с пилотна система от 108 бр. пилота, с дължина 120 м. Изградена е укрепителна стена с височина 2 м и дължина 120 м, както и система за отводняване от повърхностни и подпочвени води. Участъкът е с нова пътна настилка, хоризонтална маркировка и ограничителни системи.

С реализацията на проекта са подобрени транспортно-експлоатационните качества на отсечката, повишена е безопасността и удобството при пътуване.

Строително-монтажните работи са завършени в срока на договора от 90 календарни дни.

Договорът за укрепителните дейности е за 387 900 лв. с ДДС. Договорът за строителния надзор е за 6 960 лв. с ДДС, а за авторския надзор договорът им е за 11 760 лв. с ДДС.

Проектът „Укрепване на свлачище по път III-1306 при км 62+000 „(Кнежа – Искър) – Глава – Койнаре – Чомаковци – Лепица – Габаре – Върбица – Вировско – Тишевица – Горно Пещене – (Враца – Борован), област Враца“ се финансира от Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Общата му стойност е 406 620 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85 на сто – 345 627 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15 на сто – 60 993 лв. с ДДС.