Трявна кандидатства с 2 проекта за ремонт на ключови улици

0

Община Трявна има готовност да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на ремонт на планирани улици, с което ще продължи да подобрява уличната инфраструктура в града. Проектното предложение, с предмет “Реконструкции на улици в град Трявна”, е изготвено за ул. “Захари Петров” и ул. “Цаньо Шишков” и ще бъде подадено в началото на новата година.

Ремонтът на тези две улици е належащ, поради изключително лошото им състояние, има доста компрометирани участъци по тяхната дължина и подобен ремонт не бива да бъде отлаган.” коментира кметът Силвия Кръстева.

Кандидатстването е по мярка 7.2. “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си