Технологии: Регионалното депо в Благоевград с нови и модерни инсталации

0

Компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци заработи в Благоевград. Тя  ще  обслужва и общините Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.Технологията е изцяло иновативна, като първата новост е компостиращият модул на кота -12м, втората е модулът за балиране с пренос на отпадъците между различните нива на инсталациите и третата са контейнерите за стабилизиране на органична фракция, които са специална разработка за този проект, информират от администрацията в града.

Компостиращата инсталация е с капацитет 2 516 т/годишно, а инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци е с капацитет 24 117 т/годишно. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е намаляване количеството депонирани битови отпадъци, както и разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

В рамките на проекта са закупени оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.

Проектът е финансиран по ОПОС и ще допринесе за обработване и третиране на отпадъците, генерирани на територията на петте общини, по безопасен за околната среда начин, и ще спомогнат за постигането на националните цели, заложени в българското законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си