Техническа помощ от ЕИБ и ЕК за проекти в сферата на енергийния преход

0

TARGET е съвместен механизъм за техническа помощ на Европейската комисия и Европейска инвестиционна банка, насочен към подпомагане на въглищните региони в ЕС при идентифицирането и подготовката на проекти за чиста енергия и енергийна ефективност. Допустими кандидати са общините в преход от Югозападния и Югоизточния регион, а дейностите за подкрепа, включват изготвянето на индивидуални или партньорски проекти, проучвания, оценки и анализи, изграждане на капацитет, насочване към допълнителни източници на финансиране и др.

Примерни проекти:

– компания, която въвежда производство на чиста енергия в бивши минни обекти;

– топлофикационна компания, която модернизира разпределителната си мрежа и декарбонизира своите източници на отопление;

– регионален орган, разработващ набор от проекти за чиста енергия и енергийна ефективност за своите зависими от въглища общности;

– въгледобивен град, разработващ програма за обновяване на сгради за засегнатите местни общности;

  • местна общност, която възнамерява да създаде нова общност за възобновяема енергия, за да помогне за производството на чиста енергия и да намали сметките за енергия на местните потребители.

За кандидатстване, е нужно попълването на формуляра на английски език и изпращането му по електронна поща, на адрес: [email protected]

Подробна информация за условията за кандидатстване можете да откриете на следния линк: TARGET (Technical assistance for a green energy transition).

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си