Теменужка Петкова: Язовирите, стопанисвани от НЕК, са в добро техническо състояние

0

Хидротехническите обекти, стопанисвани и управлявани от “Националната електрическа компания” ЕАД, са в добро техническо състояние и съоръженията им се експлоатират без ограничения. Това се отнася както за язовирните стени и съоръженията към тях, така и за хидромеханичното и електрическото им оборудване. Поречията на реките на разстояние 500 m след язовирните стени, поддържани от НЕК, са в изправно състояние и имат нужната проводимост. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от народни представители. По думите на Петкова всяка година на съоръженията се провеждат пролетни и есенни технически прегледи. Към настоящия момент състоянието на водоемите е в рамките на нормалното за зимния сезон. Всички те разполагат с достатъчен свободен обем за поемане на очакван приток при интензивно снеготопене. Наличните обеми в язовирите от долното поречие на река Арда са в рамките на определения от Министерството на околната среда и водите размер. Енергийният министър припомни още, че, съгласно нормативните изисквания, лицата, стопанисващи язовири, са задължени текущо да подават информация за състоянието им към Министерството на околната среда и водите.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си