20 C
Пловдив
неделя, септември 24, 2023

С 2,5 млн. лв. обновяват спортните бази в гимназиите у нас

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., осигурява 2,5 млн. лв. за обновяване на спортната база в професионални гимназии в страната. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя директно на Министерството на образованието и науката по процедурата „Спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на европейската програма. Мярката обхваща 102 учебни заведения, които се обновяват със средства по ОПРР.

С предвидения бюджет, след анализ на нуждите, МОН ще може да достави ново спортно оборудване и обзавеждане, с което да се подобри инфраструктурата за насърчаване на активния спорт. Така ще се надградят и подобрят условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и по-пълноценно упражняване на спортни дейности в училищата. Постига се и обновяване на учебната база в гимназиите наред с ремонтираните сгради, иновативно обзавеждане и професионално оборудване за различните специалности.

До момента инвестициите от МРРБ чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в сферата на образованието са в размер на над 1 млрд. лв., от които за спорт и спортна инфраструктура са вложени близо 145 млн. лева.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 3 юни 2020 г.

Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg.

Related Articles

„Европейска нощ на учените“ в УАСГ

За поредна година Хидротехнически факултет на УАСГ се включва в „Европейска нощ на учените“ по проект SEARCH. Висшето учебно заведение ще отвори вратите си...

Велико Търново: Нова организация на движението в Деня на независимостта

Във връзка с честването на 115 години от обявяване на Независимостта на България и свързаните с празника културни и обществени събития във Велико Търново...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ