С европейско финансиране: Обновяват Етнографския музей в Несебър

0

Община Несебър започна ремонт на Етнографския музей по проект с европейско финансиране. Целта е да се привличат посетители целогодишно и да се подобри представянето на културното наследство на града.

Проектът включва ремонт на сградата, смяна на инсталациите, дограмата и покрива, обновяване на вътрешните и външните пространства. Експозиционните пространства ще бъдат разширени така, че неизползваемите до момента помещения да позволят развитието на допълнителни услуги и културни продукти. Ще бъде доставено специализирано оборудване, което ще допринесе за привличане на нова публика – въвеждане на интерактивни дейности, осигуряване на по-голяма видимост, двупосочно взаимодействие между посетителя и експонатите.

Музеят се намира в къщата на Москояни, която е архитектурен паметник и е типичен представител на строителството за Черноморието от късния период на Възраждането.

Проектът се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.

Срокът за изпълнението му е 24 месеца.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си