Създават специални режими за опазване и възстановяване на исторически квартали от София

0

Разработихме първите два проекта за създаване на режими за опазване и възстановяване на исторически квартали от София, съобщи кметът Йорданка фандъкова. Те обхващат едни от най-характерните места от първата половина на ХХ век на територията на града.

Първият проект е за зоната с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност, със запазени ансамбли от началото на ХХ век около „Малките пет кьошета“. Този режим връща статута на 4 сгради паметници на културата и въвежда възможността за недопускане на надстроявания и пристроявания, които не са в унисон със запазване на културните ценности, посочи Фандъкова.

Другият проект е за създаване на режим за квартал в централна градска част, който предстои да бъде разглеждан от Министерство на културата. Той касае участъка между бул. „Кн. Мария-Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Георги С. Раковски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Кметът припомни също и работата по обновяване и възстановяване на квартала около „Женския пазар“, след сътрудничество с Париж и френския район „Маре“. „До момента са възстановени над 40 сгради, паметници на културно-историческото наследство в района.

Създадохме и специална Програма за съхранение на историческото наследство. По нея финансираме проекти за съхраняване и реставрация на сгради паметници на културата. От три години програмата подпомага изготвянето на инвестиционни проекти за сгради недвижими културни ценности, като досега са одобрени 12 кандидатури за сгради. Към момента са изготвени заданията за проектиране за 3 от тях, които са внесени за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство, информира още кметът. Тя изрази надежда, че Министерство на културата ще подкрепи възстановяването на сгради и така ще се получи един успешен модел на работа.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си