Създават електронни партиди на имотите у нас

0

До 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията трябва да дигитализира наличния хартиен архив по места

Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър предвиждат създаване на електронни партиди на недвижимите имоти. В електронни партидни дела ще се вписват актове и приложените към тях документи като основа за създаване на имотен регистър. Агенцията по вписванията създава и поддържа обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

Службата по вписванията в съдебния район на съответния Районен съд ще въвежда в електронните партиди информация за имота, за собственика му и за признаването и прехвърлянето на правото на собственост, за ипотеки и възбрани, както и вписаните актове с приложените към тях документи в електронните партидни дела, приеха депутатите.

В срок до 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията трябва да дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията е друго решение, прието на второ четене от парламента.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си