Строително ремонтни дейности на кейовите стени на терминала в Русе

0

По проект за трансгранично сътрудничество между България и Румъния В Русе изпълняват проект за рехабилитиране на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център. Благодарение на дейностите вече са подобрени навигационните условия на корабни те места.

Сред заложените дейности, които текат и в момента, е изграждането на сектор от канала Св. Георги в Гюргево за подобряване свързаността в еврорегиона.

Цел на проекта „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7″ е подобряване на водната инфраструктура между Русе и Гюргево. В това число и повишаване на транспортната безопасност по водните пътища на Долен Дунав.

Общият бюджет възлиза на 7 345 319.73 евро, от които съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 6 247 468.60 евро. Съфинансирането от националните бюджети на България и Румъния е 955 495.20 евро, а собственият принос на бенефициентите – 146 999.26 евро.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си