34 C
Пловдив
петък, юли 12, 2024

Столична община събира проекти за изпълнение на Плана за интегрирано развитие

Столична община, в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 (ПРР), кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Столична община (ПИРО).

Основна цел на кандидатстването е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с ПИРО. Бюджетът за Столична община е 85 031 875 лева.

Допустими мерки:

– Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;

– Енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради;

– Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;

– Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

– Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;

– Образователна инфраструктура;

– Здравна инфраструктура;

– Социална инфраструктура;

– Жилищно настаняване;

– Култура, спорт и туризъм.

Допустими бенефициенти:

– Държавни органи;

– Областни администрации;

– Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;

– Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);

– Представители на бизнеса (предприятията);

– Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;

– Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;

– Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);

– Културни институти;

– Други организации от публичния сектор.

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньора (кандидат/водещ партньор и 4 партньора).

Крайният срок за подаване на проектни идеи е до 09.05.2024 г. 17:30 ч.

Related Articles

Скоро: 18 нови трамвая ще возят пътниците в София

Столичната община обяви търг за нови трамваи. Мотрисите ще обслужват линиите 20 и 22 и ще бъдат с всички удобства за пътниците - климатик,...

Транспорт: МРРБ и АПИ работят за свързаност между север и юг в страната

До началото на септември ще бъдат обявени обществени поръчки за инженеринг и строителен надзор за участъка Бяла – Велико Търново, който е третата част...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ