13 C
Пловдив
неделя, април 14, 2024

Столична община настоява за запазването на три исторически сгради

Кметът на София Васил Терзиев настоява за опазването на три стари софийски сгради, културна ценност за столицата. В писма до министъра на културата и директора на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) градоначалникът изисква да бъдат преразгледани становища на Министерство на културата (МК).

Това са три сгради от централната градска част, които са застрашени да загубят своята културно-историческа стойност и напълно да изчезнат поради инвестиционни намерения, предвиждащи тяхното надстрояване, пристрояване или напълно събаряне.

Първата сградата е на ул. “Любен Каравелов“ 34. Тя е построена през 1941 г. и е един от характерните образци на архитектурата в стил рационализъм, запазени в София. Тя е била собственост на видния български юрист, общественик, историк и публицист проф. д-р Константин Кацаров. Проектирана е от архитектурно бюро „М. Пушкаров – В. Мухтаров“ и има статут на единична архитектурно-строителна културна ценност с предварителна категория „местно значение“. Сградата попада в територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност. Кметът Терзиев настоява да бъде преразгледано становището на МК от 01.08.2023 г., с което се съгласува изменение на Плана за застрояване и Работен устройствен план за обекта и се допускат инвестиционни намерения на собствениците за надстрояване на сградата. Заявените инвестиционни намерения променят изцяло обемно-пространствените параметри на сградата, нейната стиловата характеристика и културно-историческата ѝ стойност, смята Терзиев.

Втората сграда се намира на ул. “Мизия“ 9. В нея е живял известният художник и преподавател проф. Симеон Велков. Тя притежава статут на недвижима архитектурно-строителна и историческа културна ценност с категория „местно значение“ и попада и в рамките на групова културна ценност. За нея също със становище на МК от 07.08.2019 г. е съгласуван Проект за изменение на Плана за застрояване и Работен устройствен план, с които се допуска пристрояване и надстрояване на сградата. С предвидените дейности ще се обезличи обемно-пространственото решение и хармоничната композиция на културната ценност, ще се нарушат характерни архитектурни елементи на сградата като ъгловото вертикално остъкляване. А планираният подземен гараж поставя под риск конструктивната цялост и сигурност на сградата.

Отрицателни становища за изменения на подробните устройствени планове и за двете сгради са дали и Българският национален комитет на ИКОМОС и кметът на район „Средец“.

Третата сграда се намира на ул. “Стара планина“ 9 и е част от определената в Закона за културното наследство охранителна зона на архитектурно-строителна недвижима културна ценност „Учебна сграда, бивша Първа мъжка гимназия“. Тя попада в територия с културно-историческо значение за София, част от характерното застрояване на градския център. През 2019 г. НИНКН е започнал процедура за изготвяна на „предварителна оценка“ на сградата.

Инвестиционните намерения за обекта предвиждат премахване на съществуващата в имота сграда на ул. “Стара планина“ 9 и изграждането на нова. Искането за разрешение за строеж е спряно от главния архитект на Столичната община, отменени са и всички съгласувани технически инвестиционни проекти за обекта. Заповедите на главния архитект обаче са обжалвани от собственика пред Административен съд – София град (АССГ) и са отменени. Решенията на АССГ са потвърдени от Върховния административен съд.

Related Articles

Безвъзмездно: Предоставиха на НИНКН сграда паметник на културата

НИНКН се връща в сградата на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 16. Министърът на културата Кръстю Кръстев я предостави за безвъзмездно ползване от института -...

Сливен с новоизградена улица

Изграждането на новата улица между булевардите „Бургаско шосе“ и „Хаджи Димитър“ е към приключване, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Остават довършителни работи и...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ