26 C
Пловдив
сряда, април 17, 2024

Стартира изграждането на Южния обходен колектор в Пловдив

В Пловдив стартираха дейностите по най-големия проект за града – „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив”.

Изпълнител на проекта „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“ е Дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, в качеството му на оператор за обособена територия – област Пловдив и бенефициент по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на ОПОС 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващите системи за управление на питейните и отпадъчните води на обособената територия, обслужвана от ВиК – Пловдив, посредством повишаване на качеството на услугите в сектора на територията на изпълнение на проекта, ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води. Проектът е финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Общата му стойност е 134 720 653,75 лв., от които: 80 993 613, 84 лв. – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд; 14 292 990,68 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 16 986 995,72 лв. собствен принос на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив; 22 447 053,51 лв. – недопустими разходи.

Цялото трасе на колектора е с обща дължина около 11 километра. Тръгва от булевард „Пещерско шосе“, върви под улиците „Царевец“ и „Модър“, оттам под булевард „Александър Стамболийски“, улица „Нестор Абаджиев“ в ж.р. „Тракия“ и се зауства в Пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На места тръбите ще стигат до 3.5 метра вътрешен диаметър. Паралелно с колектора ще бъде подменен и водопроводът от „Пещерско шосе“ до „Кукленско шосе“, което би сложило край на постоянните ВиК аварии в район “Южен“.

Related Articles

Лифт до крепостта „Патмос“ става обект от първостепенно значение за Ардино

Общинските съветници в Ардино гласуваха предложението на кмета инж. Изет Шабан кабинковият лифт от с. Стар Читак до крепостта "Патмос" да бъде обявен за...

Още 5 квартала в Бургас с ново осветление

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на осветителната система в града. През последните 2 години това се случи в районите край 22 големи булеварда....
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ