Стартира изграждането на Многофункционална спортна зала в Троян

0

Изграждането на Многофункционалната спортна зала в Троян на практика вече започва, съобщават от пресцентъра на Общината. Веднага щом атмосферните условия позволят, ще стартират строително-монтажните работи по Етап 1 „Трафопост и външно електро захранване 20 КW“ и Етап 2 „Външна канализация и подпорна стена“, които ще се реализират едновременно. Изпълнители са съответно фирмите „Мирчев електрик“ ЕООД, гр. Троян и „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД, гр. Габрово.

През м. ноември 2021 г. беше издадено строително разрешение за етапно изпълнение на обекта.

След проведени процедури по ЗОП вече има сключени договори за изпълнение на СМР (за първи и втори етап) – строителен надзор и авторски надзор.

Общата стойност на строително-монтажните работи по трите етапа възлиза на 5 993 000 лв. с включен ДДС.

Строителния надзор ще изпълнява „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД (Шумен), а авторския – ДИЗАЙН АРТ – К И К“ ООД (Петрич).

За ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“ се работи по подготовката на обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР. Изготвени са техническите спецификации и КСС. В момента се работи по критериите за подбор.

От няколко години Община Троян се стреми да привлече средства от различни източници, за да финансира изграждането на Многофункционална спортна зала в града. За първа и втора фаза бяха предоставени 500 хил. лв. Кметът на Общината изпрати искане за финансиране до Министъра на финансите за изграждането на трета фаза още през януар. Очакванията са средствата да бъдат осигурени при актуализацията на бюджета от Фонда за инвестиционни дейности на общините.

Припомняме, че на територията на община Троян вече има регистрирани 24 спортни клуба, с над 800 състезатели, голяма част от които са деца. Реализирането на обекта е от голяма важност за града, тъй като съществуващата в момента спортна инфраструктура не може да отговори нито на нуждите на нарасналия брой активно спортуващи, нито на съвременните изисквания за провеждане на национални и международни състезания.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си