Стартират консултации по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

0

Стартират обществени консултации по проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството си на Управляващ орган на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г. стартира обществени консултации във връзка с изготвения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата.

Тя ще бъде финансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ – ИПП III – като определените приоритети, по които ще се финансират съвместни трансгранични проекти, са „Конкурентен граничен регион“, „Интегрирано развитие на граничния регион“ и „По-устойчив граничен регион“.

Целта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки е да отговори на нуждите на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. и да предложи мерки за устойчивото икономическо развитие на трансграничния регион. Прилагането им ще се извършва в рамките на приоритета на програмата „Интегрирано развитие на граничния регион“. Основните предизвикателства, пред които е изправен регионът, са силно фрагментираната икономика в съчетание с тенденцията на обезлюдяване.

Заинтересованите институции, организации и граждани могат да представят коментари и становища по предложения проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки в срок до 17 юни 2021 г. в електронен вид на e-mail адрес: [email protected]

Получените предложения ще бъдат публикувани на интернет страницата на програмата и ще бъдат разгледани на заседание на Работната група за подпомагане разработването на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си