Спасяват старите къщи на Бургас

0

Общината завежда дела срещу нехайни собственици на паметници на културата

По разпореждане на кмета Димитър Николов, Община Бургас стартира серия от процедури за спасяване на старите къщи в централната градска част. Въпреки че са частна собственост и са под контрола на Националния институт за недвижимо културно наследство, някои от сградите са в критично състояние заради бездействие на собствениците им. Тези в най-лошо състояние ще бъдат ремонтирани от Община Бургас, а срещу нехайните собственици ще бъдат заведени дела за възстановяване на разходите.

Най-спешни действия ще се предприемат срещу собствениците на 7 сгради – паметници на културата, които са в критично състояние, но и с историческа стойност. Въпреки предписанията, те не са предприели абсолютно никакви действия да ги обезопасят и ремонтират.

Комисия от Община Бургас е направила предписания на тези обекти, изпратени са писма до собствениците със срокове да предприемат действия и при неизпълнение ще се пристъпи към процедура за ремонтиране и завеждане на насрещни искове.

223 са бургаските сгради единични недвижими културни ценности – в центъра и кв. „Възраждане“, като 140 от тях са в добро техническо състояние. Според Закона за културното наследство (ЗКН), собствениците им трябва да поискат становище от Националния институт за недвижимо културно наследство, ако искат да ги ремонтират, надстроят или пристроят. Липсата на специален режим за голяма част от ценните сгради прави процеса по съгласуване дълъг и труден. Затова Община Бургас ще продължи да съдейства на всички собственици по отношение на проектиране и съгласуване на процедурите с НИНКН, за да не се стига да положение, в което сградата продължава да се руши, докато изчезне напълно.

Извършени са проверки и огледи на място, каквито Община Бургас осъществява регулярно, и са констатирани 7 сгради в опасно състояние, с компрометирани фасади и конструкции; 40 сгради в лошо състояние на фасадата, като обрушени мазилки и повредени покривни конструкции; 36 сгради в задоволително състояние, които имат само частични наранявания по фасадите.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си