Сметната палата: България не сe справя с отпадъците, рециклирането и незаконните сметища

Страната ни все още е с едно от най-високите за ЕС равнища на депониране на боклук

0

Сметната палата е дала седем препоръки на министъра на околната среда и водите за справяне с отпадъците, рециклирането и незаконните сметища. Те трябва да се изпълнят в срок до 30 юни 2022 г. Направена проверка е констатирала, че България все още е с едно от най-високите за ЕС равнища на депониране на отпадъци, а страната ни не рециклира, а складира и не може да спре незаконните превози на отпадъци.

Отпадъците в България все още не се оползотворяват достатъчно и не се прилагат дейности, които предвиждат последващото им третиране, което създава риск за нанасяне на вреди на екосистемите в природата и на човешкото здраве. Това сочат резултатите от одит на Сметната палата, огласен от БТА.

Резултатите показват, че през 2018 г. са оползотворени само 25 на сто от предадените отпадъци за третиране, а са обезвредени 75 на сто. През 2017 г. са оползотворени 28 на сто, а са обезвредени 71 на сто.

България все още е с едно от най-високите за ЕС равнища на депониране (складиране) на отпадъци – 70 на сто през 2016 г. и 62 на сто през 2017 г., в сравнение със средното равнище за ЕС от около 24 на сто.

Не е достигната националната цел от 40 на сто за рециклиране на битовите отпадъци, заложена в законодателството. Има дори намаление на рециклирането на битови отпадъци с 3 на сто през 2018 г. в сравнение с 2017 г. – до 31,50 на сто. Равнището на рециклирането на битови отпадъци в България е значително по-ниско от средното за ЕС – 46 на сто. Необходимо е усилията да са насочени към рециклиране, чрез което отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел, заключават проверяващите.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си