Реставрират къщата на гръцкия търговец Ахилея Йоанидис в Бургас

0

Емблематичната къща на гръцкия търговец Ахилея Йоанидис в Бургас, където се помещава Историческият музей, ще бъде реставрирана.

Планира се да бъде изготвен технически проект за нов покрив, дренаж, фасади, огради, фондохранилище, озеленяване, консервация на зидове и колони от айтоски камък. Отпуснатата сума за дейностите е в размер на 9960 лв. След изготвянето на проекта предстои и съгласувателна процедура в Националния институт за недвижимо културно наследство, понеже сградата на Историческия музей е недвижима културна ценност от местно значение.

Старинната къща на три етажа, в която се помещава музеят, е построена от гръцкия търговец Ахилея Йоанидис през 1901 г. През 1981 г. е предоставена на Бургаския музей.

През месец март тази година музеят кандидатства пред Министерството на културата на Република България по сесия за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за недвижимо културно наследство, програма 1: „Опазване на недвижимото културно наследство 2021 г.“. От 80 проекта са одобрени едва 20, едни от които е този на РИМ – Бургас за проектиране на цялостен ремонт на сградата на Исторически музей – гр. Бургас, на ул. „Лермонтов“ №31.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си